Sukcesy edukacyjne i sportowe - podsumowanie

IMG_5504.jpeg
W końcu przyszedł czas na podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Pracy nad tym tematem jest bardzo dużo, stąd informacje będą pojawiały się sukcesywnie.


UCZNIOWIE, KTÓRZY OTRZYMALI ŚWIADECTWA
Z WYRÓŻNIENIEM I NAGRODY KSIĄŻKOWE TO:

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 to:
Natalia Gudaja, Nicola Ośródka, Ewelina Kostek, Marta Sikora, Adam Mroczek, Roksana Pochorecka, Alicja Cieśla, Oliwia Cieślak, Bartłomiej Namyślak, Nikola Pochorecka, Kamil Świtała, Zofia Woźny, Nikola Busłowicz, Wojciech Nicer, Emilia Mroczek, Łucja Zawadzka, Zofia Grabarek, Piotr Błaszczak, Lena Mika, Natalia Wójcik, Jan Mularczyk, Nadia Ośródka, Zofia Dybich, Agata Panek, Adam Kubat, Aleksandra Gałan, Zofia Sowa.


Uczniowie, którzy poczynili największy postęp w nauce w roku szkolnym 2018/2019 to:
Emilia Kulej, Aleksandra Wurszt, Dominik Kulej, Błażej Łęgosz, Antoni Namyślak, Bartosz Napieraj, Jakub Więdłocha.


Pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem wraz nagrodami książkowymi następującym uczniom:

-Natalia Paulina Gudaja otrzymała  świadectwo ukończenia klasy VIII z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,93);

-Nicola Barbara Ośródka
otrzymała  świadectwo ukończenia klasy VIII z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie (średnia ocen 5,71);

-Ewelina Katarzyna Kostek 
otrzymała  świadectwo ukończenia klasy VIII z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,21);

-Emilia Weronika Kulej
otrzymała świadectwo ukończenia klasy VIII wraz z nagrodą książkową za najwyższe postępy w nauce;

-Marta Julia Sikora otrzymała świadectwo ukończenia klasy VII z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie (średnia ocen 5,00);

-Aleksandra Wurszt
otrzymała świadectwo ukończenia klasy VII wraz z nagrodą książkową za najwyższe postępy w nauce;

-Adam Mroczek otrzymał świadectwo ukończenia klasy VI  z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie (średnia ocen 5,36);

-Roksana Natalia Pochorecka otrzymała świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,00);

-Dominik Kulej otrzymał świadectwo ukończenia klasy VI wraz z nagrodą książkową za najwyższe postępy w nauce;

-Alicja Stanisława Cieśla otrzymała świadectwo ukończenia klasy V z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,75);

-Oliwia Anna Cieślak otrzymała świadectwo ukończenia klasy V z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,08);

-Bartłomiej Marian Namyślak otrzymał świadectwo ukończenia klasy V z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,08);

-Nikola Patrycja Pochorecka otrzymała świadectwo ukończenia klasy V z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,08);z

-Kamil Józef Świtała otrzymał świadectwo ukończenia klasy V z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 4,83);

-Błażej Łęgosz otrzymał świadectwo ukończenia klasy V wraz z nagrodą książkową za najwyższe postępy w nauce;

-Zofia Woźny otrzymała świadectwo ukończenia klasy IV z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,18);

-Nikola Busłowicz  otrzymała świadectwo ukończenia klasy IV z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,10)-

-Wojciech Przemysław Nicer otrzymał świadectwo ukończenia klasy IV z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 5,00);

-Emilia Mroczek
otrzymała świadectwo ukończenia klasy IV z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 4,82);

-Łucja Magdalena Zawadzka otrzymała  świadectwo ukończenia klasy IV z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie  (średnia ocen 4,82);

-Antoni Namyślak otrzymał świadectwo ukończenia klasy IV wraz z nagrodą książkową za najwyższe postępy w nauce;

-Zofia Grabarek otrzymała świadectwo ukończenia klasy II wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
 i umiejętności;

-Piotr Błaszczak otrzymał świadectwo ukończenia klasy II wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

-Lena Mika
otrzymała świadectwo ukończenia klasy II wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności;

-Jan Mularczyk otrzymał świadectwo ukończenia klasy II wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

-Natalia Wójcik otrzymała świadectwo ukończenia klasy II wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
 i umiejętności;

-Bartosz Napieraj otrzymał świadectwo ukończenia klasy II wraz z nagrodą książkową za najwyższe postępy w nauce;

-Nadia Ośródka
otrzymała świadectwo ukończenia klasy I wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności;

-Zofia Sowa otrzymała świadectwo ukończenia klasy I wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności;

-Adam Kubat otrzymał świadectwo ukończenia klasy I wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności;

 -Agata Panek otrzymała świadectwo ukończenia klasy I wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności;

-Aleksandra Gałan otrzymała świadectwo ukończenia klasy I wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności;

-Zofia Dybich otrzymała świadectwo ukończenia klasy I wraz z nagrodą książkową za systematyczną i rzetelną pracę w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności;

-Jakub Więdłocha otrzymał świadectwo ukończenia klasy I wraz z nagrodą książkową za najwyższe postępy w nauce.

Informujemy, że nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

Gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym uczniom!

 

UCZEŃ ROKU I SPORTOWIEC ROKU TO:
Puchar z uśmiechem.jpeg
Zbliżenie.jpeg

Natalia Gudaja, uczennica klasy VIII osiągnęła najwyższą średnią w szkole - 5,93 w roku szkolnym 2018/2019 i uzyskała tytuł Ucznia Roku.
Ewelina Kostek oraz Paweł Namyślak uzyskali tytuł Sportowca Roku i otrzymali pamiątkowe puchary. Gratulujemy!

 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO:

IMG_20181017_081827 (1).jpeg
Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę stypendystów w ramach programu „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 na rok szkolny 2018/2019. Na tej liście znalazły się uczennice klasy VIII: Natalia Gudaja, Nicola Ośródka oraz Ewelina Kostek,  Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Filharmonii Opolskiej w dniu 17 października 2018 roku. Opiekę nad uczennicami sprawowała Pani Barbara Kubik, dyrektor szkoły.
.
IMG_20181018_074949.jpeg Marszałek dyplom.jpeg
Marszałek.jpeg

 

STYPENDIA WÓJTA GMINY RUDNIKI:

DSC01273.jpeg
W dniu 16 października 2018 roku odbyło się III Gminne Święto Edukacji w Hali Sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.
Stypendium Wójta Gminy Rudniki otrzymali uczniowie:
-Natalia Gudaja klasa VIII - stypendium naukowe, list gratulacyjny otrzymali Państwo Agnieszka, Przemysław Gudaja;
-Nicola Ośródka  klasa VIII - stypendium naukowe,  list gratulacyjny otrzymali Państwo Barbara, Marcin Ośródka;
-Marta Sikora klasa VII  - stypendium naukowe,  list gratulacyjny otrzymali Państwo Magdalena, Krzysztof Sikora;
-Alicja Cieśla klasa V  - stypendium naukowe,  list gratulacyjny otrzymali Państwo Anna, Tomasz Cieśla.
Pani Barbara Kubik, dyrektor szkoły, Pani Katarzyna Sykulska oraz Pani Anna Grzebiela otrzymały Nagrodę Wójta Gminy Rudniki. 
Gratulujemy!

 
 

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH O STYPENDIUM WÓJTA GMINY RUDNIKI W SPRAWIE:
1. Natalia Gudaja – edukacyjne
2. Nicola Ośródka – edukacyjne
3. Ewelina Kostek – edukacyjne, sportowe 
4. Adam Mroczek – edukacyjne
5. Alicja Cieśla – edukacyjne


LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH O STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE:

1. Adam Mroczek
2. Natalia GudajaSUKCESY EDUKACYJNE UCZNIÓW ORAZ ICH OPIEKUNÓW NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA, POWIATU, REGIONU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019: 


-Alicja Cieśla, uczennica klasy V – 3. miejsce w XV Rejonowym Konkursie Ekologicznym w Kluczborku w dniu 1 kwietnia 2019 roku;
ALa Rejon.jpeg  Alicja - Kluczbork.jpeg

-Natalia Gudaja, uczennica klasy VIII -  finalistka XXI edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim w Oleśnie w dniu 4 kwietnia 2019 roku;

IMG_5606.jpeg
Natalia finalistka powiat.jpeg Natalia Finał dyplom.jpeg

-Marta Sikora i Oliwier Jagieła, uczniowie klasy VII – 3. miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematycznym „Okiem matematyka…” w Praszce w dniu 2 kwietnia 2019 roku;

Marta i Oliwier.jpeg Natalia i Ewelina.jpeg
 Marta III miejsce.jpeg Oliwier klasa III.jpeg

-Alicja Cieśla, uczennica klasy V – 2. miejsce w Dekanalnym  Festiwalu Piosenki Religijnej
„W mocy Ducha Świętego” w Strojcu w dniu 24 maja 2019 roku;

Ala - Strojec puchar.jpegAla - Strojec.jpeg

-Alicja Cieśla, uczennica klasy V – 2. miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Plastyki Obrzędowej Wiosna 2019 roku we Wręczycy Wielkiej w dniu 12 kwietnia 2019 roku;

Ala - z dyplomem Wręczyca.jpeg Ala - Plastyka.jpeg

-Piotr Błaszczak, uczeń klasy II -  1. miejsce w  XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej w Rudnikach w kategorii szopki bożonarodzeniowe  w dniu 20 września 2018 roku;

Piotruś.jpeg Piotr Plastyka.jpeg

-Emilia Mroczek, uczennica klasy IV – 1. miejsce w  XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej w Rudnikach w kategorii koszyczek wielkanocny  w dniu 20 września 2018 roku;

Emilka.jpeg Emilia Plastyka.jpeg

-Adam Mroczek, uczeń klasy VI – 2. miejsce w XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej w kategorii dzieci: tradycyjne wypieki świąteczne  w dniu 20 września 2018 roku;

15.jpeg  Adam.jpeg

-Uczniowie klasy IV – 2. miejsce w  XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej w Rudnikach w kategorii koszyczek wielkanocny  w dniu 20 września 2018 roku;

Klasa IV uśmiech.jpeg Klasa IV - plastyka.jpeg

-Ewelina Kostek, Klaudia Kleta, Natalia Gudaja, uczennice klasy VIII – 3, miejsce w  XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej w Rudnikach w kategorii koszyczek wielkanocny  w dniu 20 września 2018 roku;

7.jpeg 28.jpeg

-Alicja Cieśla, uczennica klasy V – 3. miejsce w XXVII Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej w Rudnikach w kategorii: maski, gwiazdy i przebrania kolędnicze w dniu 20 września 2018 roku;

Ala Plastyka III.jpeg 10.jpeg

-Nicola Ośródka, uczennica klasy VIII - 4 miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom" w Oleśnie w dniu 2 kwietnia 2019 roku.

Nicola dobre zdjęcie.jpeg

-Ewelina Kostek i Natalia Gudaja, uczennice klasy VIII – 4. miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematycznym „Okiem matematyka…” w Praszce w dniu 2 kwietnia 2019 roku;

Natalia i Ewa.jpeg Natalia i Ewelina.jpeg

-Nikola Busłowicz i Zofia Woźny, uczennice klasy IV – 5. miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematycznym „Okiem matematyka…” w Praszce w dniu 2 kwietnia 2019 roku;

Zośka i Nikola.jpeg Zosia i Nikola.jpeg

-Alicja i Bartłomiej, uczniowie klasy V – 5. miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematycznym „Okiem matematyka…” w Praszce w dniu 2 kwietnia 2019 roku;

Ala i Bartek.jpeg Ala i Bartek.jpeg

-Adam Mroczek i Bartosz Namyślak, uczniowie  klasy VIII – 6. miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematycznym „Okiem matematyka…”
w Praszce w dniu 2 kwietnia 2019 roku;

Bartosz i Adam.jpeg Bartosz i Adam.jpeg


SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW ORAZ ICH OPIEKUNÓW
NA SZCZEBLU KRAJU, WOJEWÓDZTWA, POWIATU, REGIONU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019: 


-Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII – 6  miejsce w w III Mistrzostwach Polski w Krakowie w Speed - ballu w dniach 22 -23 września 2018 roku;

Ewelina.jpeg
 

-Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII – 2 miejsce w III Opolskich Eliminacjach do Mistrzostw Polski SPEED-BALL w Rudnikach (super solo) w dniu 2 września 2018 roku;

Ewelin speed.jpeg

-Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII – 2 miejsce w III Opolskich Eliminacjach do Mistrzostw Polski SPEED-BALL w Rudnikach (gra singlowa) w dniu 2 września 2018 roku;

Ewelina speed 2.jpeg

-Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII, 3. miejsce w XI Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych Województwa Opolskiego w Szachach Drużynowych w Szybowicach  w dniu 16 lutego 2019 roku;

Ewelina Szybowice.jpeg Ewelina - super.jpeg

-Drużyna szachowa w składzie:  Ewelina Kostek, Maciej Wróbel, Alicja Cieśla, Marta Sikora oraz Konrad Świtała– 7. miejsce w XI Mistrzostwach Województwa Opolskiego Wiejskich Szkół Podstawowych w Szachach pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły w dniu 16 lutego 2019 roku;

Drużyna.jpeg
Puchar Szybowice.jpeg IMG_2859.jpeg

-Nikola Busłowicz – uczennica klasy IV - 1.  miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego
w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt Rocznik 2008 w dniu 5 października 2018 roku;

Nikola 1 miejsce drużyna.jpeg Nikola - drużyna.jpeg

-Alicja Cieśla, Oliwia Cieślak, Nikola Pohorecka i Nikola Busłowicz - uczennice klas IV - VI - 1.  miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt Rocznik 2008 w dniu 5 października 2018 roku;

I miejsce.jpeg
Puchar.jpeg PSP Cieciułów- powiat.jpeg

-Nikola Busłowicz – 2. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt Rocznik 2007 w dniu 2 października 2018 roku;

P1020848.jpeg Nikola biegi powiat.jpeg  

-Hubert Cembik, Oliwier Jagieła, Jarosław Kleta, Dominik Kulej, Adam Mroczek, Jakub Namyślak, Kacper Praszczyk, Szymon Raj, uczniowie klas VI - VII – 2. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców w dniu 19 marca 2019 roku;

Chłopcy razem.jpeg Chłopcy - Powiat.jpeg

-Emilia Mroczek, uczennica klasy IV - 2. miejsce w XXV Ogólnopolskim Biegu Masowym „Pętla Rudnicka” w dniu 26 maja 2019 roku;

Emilia Pętla.jpeg IMG_5435.jpeg

-Oliwier Jagieła, Dawid Juszczak, Jarosław Kleta, Adam Mroczek, Jakub Namyślak, Raj Szymon, uczniowie klas VI - VII – 3. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Czwórboju LA Chłopców w dniu 16 maja 2019 roku;
Chłopcy — kopia.jpeg  Chłopcy powiat Czwórbój.jpeg

-Roksana Pochorecka, uczennica klasy VI – 3. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w LA indywidualnej – 600 m w dniu 22 maja 2019 roku;

Roksana - powiat.jpeg  Roksana III Powiat.jpeg

 -Nikola Busłowicz, Alicja Cieśla, Daria Kluska Emilia Mroczek, Nikola Pochorecka, Roksana Pochorecka, Izabela Raj, Zofia Woźna, uczennice klas IV – VI – 3. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt w dniu 19 marca 2019 roku;

 wesołe zdjęcie.jpeg Dziewczęta - powiat.jpeg 

-Jarosław Kleta, uczeń klasy VII – 3. miejsce XXV Ogólnopolskim Biegu Masowym „Pętla Rudnicka” w dniu 26 maja 2019 roku;

Jarek - Pętla.jpeg Jarek - Pętla.jpeg
IMG_5443.jpeg

-Paweł Namyślak, uczeń klasy VIII – 4. miejsce XXV Ogólnopolskim Biegu Masowym „Pętla Rudnicka” w dniu 26 maja 2019 roku;

IMG_5447.jpeg

-Alicja Cieśla, uczennica klasy V - 4 miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w dniu 19 lutego 2019 roku;

IMG_4398.jpeg Alicja Kaliska.jpeg

-Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII - 4 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt Rocznik 2004 w dniu 2 października 2018 roku;

P1020850.jpeg Ewelina - biegi powiat.jpeg

-Adam Mroczek, uczeń klasy VI - 5. miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Rocznik 2007 w dniu 2 października 2018 roku;

P1020849.jpeg  Adam biegi powiat.jpeg

-Szymon Raj, uczeń klasy VII – 5. miejsce XXV Ogólnopolskim Biegu Masowym „Pętla Rudnicka” w dniu 26 maja 2019 roku;

IMG_5446.jpeg  

-Oliwier Jagieła, uczeń klasy VII – 5. miejsce indywidualne w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Czwórboju LA Chłopców w dniu 16 maja 2019 roku;
Oliwier — kopia.jpeg P1550401.jpeg

-Roksana Pochorecka, uczennica klasy VI - 6. miejsce indywidualne  w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Czwórboju LA Dziewcząt w dniu 16 maja 2019 roku;
Roksana — kopia.jpeg P1550396.jpeg

-Maciej Wróbel, uczeń klasy V - 7 miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w dniu 19 lutego 2019 roku;

IMG_4402.jpeg IMG_4405.jpeg


SUKCESY EDUKACYJNE UCZNIÓW NA SZCZEBLU GMINY 
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019: 1. miejsce Natalia Gudaja, uczennica klasy VIII, w eliminacjach gminnych XXI Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim w Rudnikach w dniu 28 lutego 2019 roku;

1. miejsce Alicja Cieśla, uczennica klasy V, w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Rudnikach w dniu 14 marca 2019 roku;

1. miejsce Kacper Więdłocha, przedszkolak,  w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Rudnikach w dniu 13 marca 2019 roku;

1. miejsce Nicola Ośródka, uczennica klasy VIII, w Gminnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo- Łowieckim ,,Zwierzęta naszych pól i lasów” w Żytniowie  w dniu 24 maja 2019 roku;

1. miejsce Lena Mika, uczennica klasy II, w Gminnym Konkursie Plastycznym Przyrodniczo- Łowieckim ,,Zwierzęta naszych pól i lasów” w Żytniowie  w dniu 24 maja 2019 roku;

2. miejsce Vanessa Wilk, uczennica klasy VII, w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Rudnikach w dniu 15 marca 2019 roku;

2. miejsce Marta Sikora, Vanessa Wilk oraz Oliwier Jagieła, uczniowie klasy VII, w Międzyszkolnym Turnieju Matematyczno - Fizycznym w Rudnikach w dniu 12 czerwca 2019 roku;

2. miejsce Amelia Nowak, przedszkolak, w Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków w Rudnikach w dniu 4 kwietnia 2019 roku;

2. miejsce Natalia Kubacka, przedszkolak, w Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków w Rudnikach w dniu 4 kwietnia 2019 roku;

2. miejsce Nicola Ośródka, uczennica klasy VIII, w XIII Gminnym Konkursie "Czytających Motyli" w Jaworznie w dniu 15 maja 2019 roku;

2. miejsce Julita Żydziak, uczennica klasy I, w XI Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej dla Klas I - III w Dalachowie w dniu 27 maja 2019 roku;

2. miejsce Natalia Wójcik, uczennica klasy II, w XI Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej dla Klas I - III w Dalachowie w dniu 27 maja 2019 roku;

2. miejsce Julia Kotala, uczennica klasy VI, w Gminnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo- Łowieckim ,,Zwierzęta naszych pól i lasów” w Żytniowie  w dniu 24 maja 2019 roku;

2. miejsce Piotr Błaszczak, uczeń klasy II, w Gminnym Konkursie Plastycznym Przyrodniczo- Łowieckim ,,Zwierzęta naszych pól i lasów” w Żytniowie  w dniu 24 maja 2019 roku;

3. miejsce Nicola Ośródka, uczennica klasy VIII, w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" .w kategorii szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjalnych klas III w Rudnikach w dniu 20 marca 2019 roku;

3. miejsce Nadia Ośródka, uczennica klasy I, w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Rudnikach w dniu 15 marca 2019 roku;

3. miejsce Kamil Świtała, uczeń klasy V, w XIII Gminnym Konkursie "Czytających Motyli" w Jaworznie w dniu 15 maja 2019 roku;

3. miejsce Nadia Ośródka, uczennica klasy I, w Gminnym Konkursie Ortograficznym "I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii"
w Rudnikach w dniu 23 maja 2019 roku;

3. miejsce Kryspin Knop, uczeń klasy VI, w Gminnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo- Łowieckim ,,Zwierzęta naszych pól i lasów”
w Żytniowie  w dniu 24 maja 2019 roku;

3. miejsce Agata Panek, uczennica klasy I, w Gminnym Konkursie Plastycznym Przyrodniczo- Łowieckim ,,Zwierzęta naszych pól i lasów” w Żytniowie  w dniu 24 maja 2019 roku;

4. miejsce Nicola Ośródka, uczennica klasy VIII, w eliminacjach gminnych XXI Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim w Rudnikach w dniu 28 lutego 2019 roku;

4. miejsce Marta Gęziak, przedszkolak, w Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków w Rudnikach w dniu 4 kwietnia 2019 roku;

4. miejsce Marta Sikora, uczennica klasy VII, w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" .w kategorii szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjalnych klas III w Rudnikach w dniu 20 marca 2019 roku;

5. miejsce Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII, w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" .w kategorii szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjalnych klas III w Rudnikach w dniu 20 marca 2019 roku;

5. miejsce Alicja Cieśla, uczennica klasy V, w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" w kategorii szkół podstawowych klas I - VI w Rudnikach w dniu 20 marca 2019 roku.


SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW NA SZCZEBLU GMINY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019: 1. miejsce Nikola Busłowicz uczennica klasy IV, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Rocznik 2007 w dniu 25 września 2018 roku;

1. miejsce Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Rocznik 2004 w dniu 25 września 2018 roku;

1. miejsce  Paweł Namyślak, uczeń klasy VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Rocznik 2004 w dniu 25 września 2018 roku;

1. miejsce Alicja Cieśla, Oliwia Cieślak, Nikola Pohorecka i Nikola Busłowicz, uczennice klas IV - V, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt Rocznik 2008 w dniu 25 września 2018 roku;

1. miejsce Nikola Busłowicz, Alicja Cieśla, Maja Jurczyk, Daria Kluska, Emilia Mroczek, Nikola Pochorecka, Roksana Pochorecka, Zofia Woźny), uczennice klas IV – VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Dalachowie w dniu 12 marca  2019 roku;

1. miejsce Hubert Cembik, Oliwier Jagieła, Jarosław Kleta, Dominik Kulej, Adam Mroczek, Jakub Namyślak, Kacper Praszczyk, Szymon Raj, Piotr Telęga, uczniowie klas VI - VIIw Mistrzostwach Gminy Rudniki w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Dalachowie w dniu 12 marca 2019 roku;

1. miejsce Nikola Busłowicz, Alicja Cieśla, Maja Jurczyk, Daria Kluska, Roksana Pochorecka, Zofia Woźny, uczennice klas IV - VI, 
w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Czwórboju w Rudnikach  w dniu 10 maja 2019 roku;

1. miejsce Oliwier Jagieła, Dawid Juszczak, Jarosław Kleta, Adam Mroczek, Jakub Namyślak, Raj Szymon, uczniowie  klas V – VII,
w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Czwórboju w dniu 10 maja 2019 roku;

1 miejsce Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w LA Indywidualnej – 100 m, w dniu 15 maja 2019 roku;

1 miejsce Maja Jurczyk, uczennica klasy VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w LA Indywidualnej – 100 m, w dniu 15 maja 2019 roku;

1 miejsce Roksana Pochorecka, uczennica klasy VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w LA Indywidualnej – 600 m, w dniu 15 maja 2019 roku;

1 miejsce Konrad Świtała, uczeń klasy VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w LA Indywidualnej – kula, w dniu 15 maja 2019 roku;

1 miejsce Oliwier Jagieła, Jarosław Kleta, Adam Mroczek, Jakub Namyślak,uczniowie klasy VI – VII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w LA Indywidualnej - sztafeta 4 x 100 m, w dniu 15 maja 2019 roku;

1 miejsce Adam Mroczek, uczeń klasy VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w LA Indywidualnej – 600 m, w dniu 15 maja 2019 roku;

2. miejsce Paweł Namyślak, uczeń klasy VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w LA Indywidualnej – 2000 m, w dniu 15 maja 2019 roku;

2. miejsce Alicja Cieśla, uczennica klasy V. w Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Rudniki w dniu 10 lutego 2019 roku;

2. miejsce Adam Mroczek, uczeń klasy VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Rocznik 2007 w dniu 25 września 2018 roku;

2. miejsce Alicja Cieśla, Roksana Pohorecka, Izabela Raj, Zofia Woźny, Martyna Kluska, Nikola Busłowicz, uczennice klas IV – VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt w Rudnikach w dniu 25 października 2018 roku;

2. miejsce Konrad Świtała, Paweł Namyślak, Mateusz Sobańtka, Dawid Kiedrzyn, Igor Zawadzki, Kamil Sobańtka, Michał Niewiadomski, uczniowie klas VII – VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w dniu 26 października 2018 roku;

2. miejsce   Dawid Kiedrzyn, Paweł Namyślak, Michał Niewiadomski, Kamil Sobańtka, Mateusz Sobańtka, Krzysztof Sykulski, Konrad Świtała, Igor Zawadzki, uczniowie klas VII - VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Piłce Nożnej Chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Rudnikach w dniu 26 marca 2019 roku;

2. miejsce Dawid Kiedrzyn, Ewelina Kostek, Paweł Namyślak i Konrad Świtała, uczniowie klas VII – VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Szachach Drużynowo w Rudnikach w dniu 19 października 2018 roku;

3. miejsce Oliwier Jagieła, Jarosław Kleta, Adam Mroczek, Jakub Namyślak, Piotr Telęga, Hubert Cembik, Kacper Praszczyk, uczniowie klasy VI - VII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Piłce Nożnej Chłopców w Igrzyskach Dzieci w Rudnikach w dniu 26 marca 2019 roku;

3. miejsce Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII, w Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Rudniki w dniu 10 lutego 2019 roku;

3. miejsce Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt w Dalachowie w dniu 25 stycznia 2019 roku;

3. miejsce Natalia Gudaja, Klaudia Kleta, Ewelina Kostek, Dominika Kotarska, Emilia Kulej, Nicola Ośródka, uczennice klasy VIII. w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Piłce Nożnej Dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Rudnikach w dniu 4 kwietnia 2019 roku;

3. miejsce Roksana Pochorecka, Maja Jurczyk,  Daria Kluska, Alicja Cieśla, Oliwia Cieślak, Martyna Kluska, Izabela Raj, Zofia Woźny, Emilia Mroczek, uczennice klasy IV - VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Piłce Nożnej Dziewcząt w Igrzyskach Dzieci w Rudnikach w dniu 4 kwietnia 2019 roku;

3. miejsce Ewelina Kostek, uczennica klasy VIII, w I Otwartych Mistrzostwach Gminy Rudniki w Bule w dniu 18 września 2018 roku;

3. miejsce Adam Mroczek, uczeń klasy VI, w I Otwartych Mistrzostwach Gminy Rudniki w Bule w dniu 18 września 2018 roku;

3. miejsce Roksana Pochorecka,  uczennica klasy VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Rocznik 2007 w dniu 25 września 2018 roku;

3. miejsce Oliwier Jagieła,  uczeń  klasy VII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Rocznik 2006 w dniu 25 września 2018 roku;

3. miejsce Alicja Cieśla, Adam Mroczek, Marta Sikora i Maciej Wróbel, uczniowie klas V – VII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Szachach Drużynowo w Rudnikach w dniu 19 października 2018 roku;

3. miejsce uczniowie klas V – VII, Oliwier Jagieła, Jarosław Kleta, Adam Mroczek, Jakub Namyślak, Piotr Telęga, Hubert Cembik, Kacper Praszczyk, Kacper Raj, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w dniu 26 października 2018 roku;

 3. miejsce Hubert Cembik, Oliwier Jagieła, Dawid Juszczak, Jarosław Kleta, Adam Mroczek, Bartłomiej Namyślak, Jakub Namyślak, Kacper Praszczyk, Piotr Telęga, uczniowie klas VI – VII.  w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Piłce Ręcznej Chłopców w Rudnikach w dniu 13 listopada 2018 roku;

4. miejsce Nikola Busłowicz, Alicja Cieśla, Oliwia Cieślak, Daria Kluska, Roksana Pohorecka, Izabela Raj, Zofia Woźny, uczennice klasy IV – VI, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Rudnikach w dniu 13 listopada 2018 roku;

4. miejsce Natalia Gudaja uczennica klasy VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Rocznik 2004 w dniu 25 września 2018 roku;

5. miejsce Paweł Namyślak, uczeń klasy VIII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców w Dalachowie w dniu 25 stycznia 2019 roku;

6. miejsce Jarosław Kleta, uczeń klasy VII, w Mistrzostwach Gminy Rudniki w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców w Dalachowie w dniu 20 lutego 2019 roku;


UDZIAŁ SZKOŁY W WYDARZENIACH KULTURALNYCH
I SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNIKI:

A) WYDARZENIA KULTURALNE 

- XXVII Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach  w dniu 20 września 2018 roku;

Wspólne.jpeg

- XVIII Regionalny Przegląd Kolęd w Rudnikach w dniu 6 stycznia 2019 roku;

DSC04886.jpeg​​​​​​ Kamil.jpeg
Grażyna - kolędy.jpeg

-XXVIII finał WOŚP w dniu 13 stycznia 2019 roku; 

WOŚp 2019 podziękowanie.jpeg Wspólne.jpeg


-Gminny Konkurs Recytatorski w Rudnikach w dniu 13 -14 -15 marca 2019 roku;

Przedszkolaki - recytacja.jpeg Nagrody.jpeg
WhatsApp Image 2019-03-14 at 20.20.05.jpeg WhatsApp Image 2019-03-14 at 20.20.00.jpeg
 Super recytacja Ala.jpeg Ala i Vanessa.jpeg


-Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków w Rudnikach w dniu 4  kwietnia 2019 roku;

NATALIA KUBACKA.jpeg  AMELIA.jpeg
Współne.jpeg

-XII Regionalny Przegląd Pieśni Maryjnej w dniu 3 maja 2019 roku;

  Ala - Maria.jpeg 59320271_1065554953628524_5854566824229732352_n.jpeg 
59362536_1065555170295169_7359721706337861632_n.jpeg


B)  WYDARZENIA SPORTOWE 

-I Otwarte Mistrzostwa Gminy Rudniki w Bule o Puchar Wójta Gminy Rudniki  w dniu 18 września 2018 roku;

Adam - bule.jpeg Ewelina -bule.jpeg

-Rudnicki Bieg dla Niepodległej „100 km na 100-lecie odzyskania Niepodległości w dniu 12 listopada 2018 roku;

Adam Bieg dla Polski.jpeg Emilka z dyplomem.jpeg
Emilka i Adam.jpeg

-Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta  Gminy Rudniki  w dniu 10 lutego 2019 roku;

Szachiści - wójt.jpeg

-Turniej Speed – Ball o Puchar Wójta  Gminy Rudniki  w dniu 30 marca 2019 roku;

Ewelina speed 2.jpeg Ewelin speed.jpeg


- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Dalachowie w dnu 18 marca 2018 roku;

Ewa.jpeg Ewelina Dalachów18.03.jpeg

-XXV Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla Rudnicka” w dniu 26 maja 2019 roku;

Emilia Pętla.jpeg IMG_5442.jpeg
IMG_5447.jpeg IMG_5446.jpeg


- XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich połączony z 25 edycją Sportowego Turnieju Miast i Gmin w dniach 26 maj – 1 czerwiec 2019 roku;


UDZIAŁ SZKOŁY W DZIAŁANIACH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:

-III Szkolny Kiermasz Świąteczny;

-Występ młodzieży szkolnej z okazji Dnia Kobiet;

-I Integracyjny Festyn Rodzinny "Mama, Tata i Ja" 


-Dzień Babci i Dziadka;

 

PODZIĘKOWANIA DLA NASZEJ SZKOŁY:

1. "Cyfrowa majówka"
Podziękowanie Cyfrowa majówka.png

2. Rekord dla Niepodległej
HYMN.jpeg 

3. Rekord w resustytacji oddechowo- krążeniowej
Dobre.jpeg

4. "BohaterON

Bohater -on.jpeg

5. Elektrośmieci
Dyplom podziękowanie.jpeg

6. Opatrunek na ratunek
Szkoła - opatrunek.jpeg

7. WOŚP
WOŚp 2019 podziękowanie.jpeg

8. ŚNIADANIE DAJE MOC
Śniadanie Daje Moc.jpegNAGRODY DLA SZKOŁY:

1. CYFROWA MAJÓWKA
Podziękowanie Cyfrowa majówka.png

Do konkursu inicjatyw lokalnych zgłosiły się 142 szkoły z całego kraju. Nasza szkoła znalazła się w pierwszej dziesiątce finalistów. Wyniki konkursu zostały opublikowanie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Otrzymamy 1 bon na kilkugodzinne, profesjonalne warsztaty z programowania dla grupy dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej oraz 1 robot edukacyjny. Dodatkowo, najlepsza trójka z pierwszej dziesiątki dostanie także zestaw gadżetów promocyjnych od partnerów, grę Cody Roby i głośnik bezprzewodowy.2. ELEKTROŚMIECI - AKCJA EKOLOGICZNA "WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI"

Dyplom podziękowanie.jpeg
Dzięki tej zbiórce nasza szkoła otrzymała podziękowanie za zaangażowanie w działania ekologiczne szkoły oraz za wyjątkowo czynny udział w akcji podnoszącej świadomość ekologiczną poprzez zbieranie elektrośmieci oraz bon na zakup sprzętu sportowego. 
Z uwagi na pełne zaangażowanie w akcję zbiórki elektroodpadów prowadzonej przez  firmę Green Office Ecologic Sp. z o.o. we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie otrzymaliśmy następujące podsumowanie:
-4222 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
-bon w wysokości: 634 zł. 
Informujemy, że tę kwotę zakupiliśmy dwie bramki treningowe.
Bramki.jpeg


3. NAGRODA OD WÓJTA GMINY RUDNIKI ZA AKTYWNY UDZIAŁ W EUROPEJSKIM TYGODNIU SPORTU DLA WSZYSTKICH

Na mocy decyzji Wójta Gminy Rudniki z dnia 10 czerwca 2019 roku nasza szkoła otrzymała nagrodę pieniężną na zakup sprzętu sportowego za organizację imprez w ramach XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

 


PROJEKTY EDUKACYJNE ZREALIZOWANE W SZKOLE:

1. ROK NIEPODLEGŁEJ

 

2. CYFROWA MAJÓWKA


3. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


4. KREATYWNI NA 101

5. ŚNIADANIE DAJE MOC


 

WOLONTARIAT W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:
 

1. AKCJA GÓRA GROSZA


2. POMOC DLA MAŁEJ ZUZI


3. "RAZEM ŁATWIEJ"


4. "WYLOSUJ ANIOŁA"
 

5. "KARTKI DLA POWSTAŃCÓW"

 

6. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


7. ZBIERAMY ZAKRĘTKI DLA CHOREJ WIKTORII


8. ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM


9. AKCJA "DAJ WŁOS"


10. REKORD W RESUSTYTACJI ODDECHOWO-KRĄŻENIOWEJ

 

WYCIECZKI I WYJAZDY DO KINA, TEATRU, MUZEUM:

-wycieczka edukacyjna uczniów klas V - VIII do Warszawy;

-wycieczka edukacyjna 7 uczniów klas VII - VIII do Krakowa;

-wycieczka dzieci przedszkolnych do kina Cinema City i "Fabryki uśmiechu" w Częstochowie;


-wyjazd na Zieloną Szkołę do Władysławowa - Chłapowa:

-wycieczka do Gdańska, w tym Muzeum II Wojny Światowej;

-wycieczka do Malborka, w tym zwiedzanie Zamku Krzyżackiego;

-wycieczka na Hel, w tym Fokarium i rejs statkiem;

-wycieczka przedszkolaków na musical do Olesna;

-wyjazd uczniów klas VII - VII do Olesna na Dzień Edukacji Prawnej;

-wyjazd uczniów klasy VIII na Dni Otwarte na Kaliskiej do Praszki;

-wycieczka klas V - VIII do Częstochowy;

-wyjazd klas IV - V na wystawę kloców Lego do Częstochowy;

-żywa lekcja historii "Ku Niepodległej"

-wyjazd do kina na film "Dywizjon 303" w Częstochowie;

-wyjazd na przedstawienia muzyczne "Królowa Śniegu" i  "Pan Kleks" do Olesna;

-warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV - VI "Kto ty jesteś?"


TEATRZYKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS I- II:

- "Szelmostwa Lisa  Witalisa"

-"Dino - nowy przyjaciel" 

-„Święta tuż, tuż....czyli bałwankowe święta” 

-teatrzyk w październiku


ARTYKUŁY W KULISACH POWIATU OLESKIEGO I BIULETYNU GMINY RUDNIKI:

Biuletyn Informacyjny Gminy Rudniki wyd. 2/2019

Biuletyn czerwiec 2019.jpeg Zielona Szkoła 2019 artykuł.jpeg
Cyfrowa majówka - artykuł.jpegKulisy Powiatu czerwiec 2019
Festyn Kulisy Powiatu.jpeg


Kulisy Powiatu czerwiec 2019
Pożar - Kulisy Powiatu.jpeg


Biuletyn Informacyjny Gminy Rudniki wyd. 1/2019
Jadzia.jpeg
Kasia i Beata.jpeg


Biuletyn Informacyjny Gminy Rudniki wyd. 4/2018
Beata rok Niepodległej.jpeg
Grażyna - resuscytacja.jpeg
Jola.jpeg
Lidka.jpeg


Kulisy Powiatu grudzień 2018
Kiermasz świąteczny.jpeg

Kulisy Powiatu wrzesień 2018
Kulisy boisko.jpeg

Kulisy Powiatu sierpień 2018
Dożynki.jpeg

Kulisy Powiatu sierpień 2018
florian.jpeg

Biuletyn Informacyjny Gminy Rudniki wyd. 3/2018
Nowe boisko - 09.2018 r..jpeg
Dożynki 2018.jpeg


UCZNIOWIE Z DYPLOMAMI BĄDŹ PUCHARAMI:

A) SEMESTR I

 

B) SEMESTR II

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe