Szkoły naszych Ósmoklasistów

Super z uczniami.jpeg
Nasi absolwenci dostali się do szkół ponadpodstawowych. Z dumą możemy zaprezentować listę szkół, w których od 1 września 2019 roku będą się uczyć:
1. Natalia Gudaja Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie;
2. Klaudia Kleta Technikum w Gorzowie Śląskim, specjalność fryzjerstwo;
3. Ewelina Kostek Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, klasa ekologiczno - językowa;
4. Dominika Kotarska Technikum w Gorzowie Śląskim, specjalność fryzjerstwo;
5. Emilia Kulej Technikum w Gorzowie Śląskim, specjalność fryzjerstwo;
6. Paweł Namyślak Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce, specjalność mechanik;
7. Wojciech Namyślak Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce, specjalność ślusarz- spawacz;
8. Nicola Ośródka Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, p
rzedmioty z rozszerzonym programem nauczania: biologia, chemia, nazwa klasy: medyczna;
9. Mateusz Sobańtka Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce, specjalność ślusarz- spawacz;
10. Konrad Świtała Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce, specjalność mechatronik;
Naszym absolwentom życzymy dalszych sukcesów w nauce i sporcie!

IMG_5989.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe