Pożegnanie Pani Aliny Olewińskiej, dyrektora szkoły

Pożegnanie Alina 1.jpeg

„Są chwile i ludzie, o których nie można zapomnieć!”

Dzień 23 czerwca 2017 roku przejdzie do szkolnej historii, jako dzień pożegnania naszego dyrektora, wyjątkowego człowieka.
Pani Alina Olewińska pracowała w cieciułowskiej szkole ponad trzydzieści lat, a 26 lat piastowała stanowisko dyrektora szkoły.

Nie było osoby, która by nie odcisnęła jakieś swoje piętno, dołożyła jakąś swoją cegiełkę w uroczystym pożegnaniu naszej Pani Dyrektor. Najpierw zaczęli uczniowie najstarszych klas:
"Dziś wszyscy chcemy wyrazić naszą wdzięczność Pani Dyrektor Alinie Olewińskiej, która przez wiele lat swojej nauczycielskiej pracy zawsze służyła innym ludziom i szczytnym celom, dzięki której wszyscy doznaliśmy prawdziwego dobra i szczerej akceptacji. Dziękujemy Ci, nauczycielko, wychowawczyni, przewodniczko, za uczucia, które z życzliwą siłą działania wiele w nas zmieniły.
 To co dziś myślimy i czujemy, postaramy się przekazać słowami poetów, bo oni potrafią pięknie to wyrazić w wierszu, w piosence i w tańcu. A teraz poloneza czas zacząć…"

Staropolski taniec, piękna recytacja wierszy, wspaniale zaśpiewane piosenki wywołały wzruszenie na twarzach gości i całej społeczności szkolnej.
   Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki, który powiedział, że
zakończenie pracy zawodowej jest szczególnym momentem w życiu, który skłania do refleksji i wspomnień. W związku z przejściem na emeryturę składam wyrazy uznania za trud i serce włożone w rozwój oświaty w Gminie Rudniki, za wieloletnią pracę dla dobra środowiska oświatowego oraz młodych pokoleń Polaków. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy obserwować Panią w działaniu i widzieć efekty pracy. Miniony czas niech pozostanie dla Pani powodem do satysfakcji i dumy. Jednocześnie dziękuję za życzliwość i optymizm w podejmowaniu wspólnych działań.
W imieniu Grona Pedagogicznego przemówienie pożegnalne wygłosiła nauczycielka Beata Droś:
(Treść pożegnania opublikowana w aktualnościach)
Nauczyciele, pracownicy szkoły, dzieci przedszkolne wraz z rodzicami, uczniowie, w tym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rada Rodziców otoczyła Panią Dyrektor "morzem życzeń oraz kwiatów".  Wszyscy pragnęli uścisnąć dłoń, złożyć ukłon i podziękować za wieloletnią służbę dla wielu pokoleń uczniowskich.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe