Jak motywować dziecko do nauki? Informacja od psychologa szkolnego.

welcome-little-oęne-800x445.png

Od Pani Anny Krzykawiak  - Pinkosz, psychologa szkolnego otrzymaliśmy informację skierowaną dla rodziców "Jak motywować dziecko do nauki?" Oto jej treść:
"W warunkach nauki domowej zdalnej może być to trudniejsze, ale warto pamiętać, że nauka ma w tym momencie nie tylko wartość edukacyjną, ale i terapeutyczną. Dzień wypełniony zadaniami, nauką pozwala radzić sobie z lękiem wynikającym z sytuacji kryzysowej jaka obecnie ma miejsce w związku z koronowirusem. Warto nawet w wówczas korzystać z zasad, które sprawiają, że dziecko buduje w sobie poczucie sprawczości, samodzielności, a tym samym poczucie własnej wartości.

1. WSPIERAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ.

W obecnej sytuacji dzieci będą potrzebowały pewnie więcej wsparcia i pomocy, ale warto pamiętać, że samodzielność to baza na całe życie. Pomagaj zatem tylko w sytuacjach trudnych dając wskazówki a nie gotowe rozwiązania.

2.  MĄDRZE MOTYWUJ.

Motywacja odgrywa bardzo dużą rolę. Jest siłą pobudzającą do nauki, zdobywania wiedzy i rozszerzania własnych zainteresowań. Najlepszą motywacją jest pochwała, docenienie trudu i wysiłku dziecka. Doceniaj osiągnięcia, nie tylko stopnie.  Porównuj dziecko tylko do jego poprzednich umiejętności, nie do innych uczniów, rodzeństwa.

3. BUDUJ W DZIECKU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

Wiara we własne możliwości może zaprowadzić na sam szczyt, a jej brak powoduje utratę mnóstwa fantastycznych okazji do nauki, zabawy, poznania ciekawych ludzi. Pomagaj dziecku w dostrzeżeniu swoim mocnych stron, zauważaj je w różnych aspektach życia dziecka. Nie jest dobre z matematyki, ale świetnie gra w piłkę lub potrafi pisać opowiadania. Każdy jest w czymś dobry! 
4. WSPIERAJ W RADZENIU SOBIE Z LĘKIEM.

Obecna sytuacja to sporo zmian w życiu dziecka, a w związku z tym także nowe lęki i niepokoje. Zarówno dorośli jak i dzieci muszą oswoić się z tym, co nowe. Sytuacja jest wyzwaniem dla wszystkich i dziecko musi mieć poczucie, że wspólnie damy radę zmierzyć się z trudnościami. Pamiętajmy, by własnymi niepokojami nie wzmacniać lęków dziecka. W razie trudności warto skontaktować się telefonicznie bądź on line z psychologiem."

Pomoc psychologiczna dla uczniów PSP Cieciułów.

Dyżur psychologa dla uczniów szkoły oraz porady dla rodziców i opiekunów w każdy wtorek w godzinach 8 - 12  w formie telefonicznej, mailowej lub przez FB.
Numer kontaktowy 883316423.
Adres e -mail 

Zapraszamy do kontaktu.

Anna Krzykawiak - Pinkosz

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe