Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych Powiatu Oleskiego dla naszych ósmoklasistów na rok szkolny 2020/2021

Foldery.jpeg

Z powodu zaistniałej sytuacji nasi ósmoklasiści, ich rodzice nie mogli uczestniczyć w różnych spotkaniach na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych Powiatu Oleskiego na rok szkolny 2020/2021. Do naszej szkoły napływały oferty edukacyjne i teraz możemy je wspólnie zaprezentować. 

(Strona w trakcie kompletowania)

Szkoły ponadpodstawowe:
Praszka
I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce   lo.praszka.pl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce   zsp-praszka.pl
Gorzów Śląski
Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim     zsgorzow.pl
Olesno
I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie http://lo.olesno.pl/  
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie   zseio.olesno.pl

Uważamy, że oferta edukacyjna szkół jest bardzo bogata i cieszymy się, że nasi uczniowie mogą z niej skorzystać!

Komunikat Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1. Oferta LO Kaliska 

Zdjęcie główne.jpeg

Folder Kaliska 2.jpeg

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ 

LO dobre 1.jpeg

Wojtek i inni.jpeg

PDFI Liceum Ogólnokształcące w Praszce - folder promocyjny.pdf (18,68MB)


2. Oferta ZSP Sportowa

Sportowa tytuł.jpeg

Folder - Praszka Sportowa.jpeg

Wolontariat - Sportowa.jpeg

Folder Sportowa 3.jpeg

Podajemy link:  http://zsp-praszka.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZSP_Sportowa8-_oferta-2020.pdf

PDF
ZSP_Sportowa8_oferta_2020.pdf (13,49MB)

3. Oferta ZS Gorzów Śl.

Folder - Gorzów Technikum Rolnicze.jpeg

Folder Gorzów 1.jpeg

DOCXUczniowie klas VIII.docx (13,57KB)

4. Oferta LO Sądowa

I LO Olesno zdjecie.jpeg

Folder - Olesno Sądowa.jpeg

Sądowa - folder 2.jpeg

PDFDlaczego I LO Olesno.pdf (4,64MB)

PDFI LO Olesno ulotka rekrutacja 2020_21.pdf (1 019,13KB)

5. ZSEiO Olesno

foto_zseio_uczniowie.jpeg

Folder ZSEi O Olesno.jpeg

Olesno folder 2 Damian.jpeg

PDFpismodyrektora.pdf (157,32KB)

PDFoferta 2020_2021.pdf (8,37MB)

PDFulotkazseio.pdf (14,87MB)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe