Ważne informacje

Ważne-informacje.png

 

Pani Barbara Kubik, dyrektor szkoły informuje, że od 25 maja 2020 roku mogą być wznowione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I - III. Na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu znajdują się najnowsze wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i szkół oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech. 
Oto linki:

Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne

Wytyczne_GIS, MZ i MEN_dla_przedszkoli,_oddziałów_przedszkolnych_w_szkole_podstawowej_i_innych_form_wychowania_przedszkolnego_oraz_instytucji_opieki_nad_dziećmi_w_wieku_do_lat_3(1)

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkół –_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

Ponadto od 25 maja 2020 roku będą się odbywać konsultacje dla uczniów klasy VIII na terenie szkoły. Harmonogram tych konsultacji zostaje przekazany uczniom przez platformę edukacyjną Teams.

Rodzice uczniów decydują o uczestnictwie swoich dzieci w tych zajęciach i spotkaniach.

W czasie tych zajęć i spotkań konsultacyjnych będą  obowiązywały wytyczne GIS, MZ i MEN.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe