Szkoła w Żytniowie wykonała zadanie


Żytniów.jpeg

Ogromną przyjemnością informujemy, że nominowana przez nas Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie wykonała powierzone zadanie. Gratulujemy!
 

https://www.facebook.com/anna.ciesla.566/videos/1320774154795167/UzpfSTE1ODI5OTgwNTg2MTY3ODY6MjU1NTMxMzk5MTM4NTE4Mw/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBrH2H8icTcM-FtJaXaZzD9r8DInJb5VcrvWUL1S2Gpi0oWmh4dwayfxTxaEiZG2tD9WMDN4XhDQWZr

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe