Ważne informacje związane z budową sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

Sala gimnastyczna - koncepcja budynku..jpeg

Z inicjatywy dyrektora szkoły po konsultacji z organem prowadzącym oraz radnymi Bugaja i Cieciułowa wysłano list do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w  Cieciułowie. Rada Gminy wraz z Wójtem zabezpieczyła środki w budżecie gminy na realizację tego przedsięwzięcia, mając przychylną opinię Kuratorium Oświaty w Opolu i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Gdyby nie koronawirus, to z państwowej rezerwy budżetowej przeznaczono by fundusze na budowę naszej sali. Liczymy na to, że ten temat nie jest zamknięty dla władz Polski, bo prośba uczniów z małej miejscowości została potraktowana poważnie przez Kancelarię Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Proszę zapoznać się z dokumentacją.

List do Premiera RP cz. 1..jpeg
List do Premiera RP cz. 2..jpeg

Pismo z Kancelarii Premiera do Dyrektora Szkoły.jpeg

Pismo z Kancelarii Premiera.jpeg

Pismo z Urzędu Wojewódzkiego..jpeg

Sala gimnastyczna - koncepcja budynku..jpeg

Sala gimnastyczna- koncepcja przestrzenna.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe