Podziękowania od uczniów klasy VIII

IMG_3793.jpeg

 "Świadomi wyzwań i zadań, jakie spoczywają na włodarzach samorządowych doceniamy uwagę, jaką władze naszej gminy poświęciły uczniom, zakupując dla nas, tak potrzebne do nauki zdalnej laptopy. Z całego serca pragniemy podziękować Panu Grzegorzowi Domańskiemu, Wójtowi Gminy Rudniki oraz Pani Annie Sekienda, Zastępcy Wójta za trud i zaangażowanie, które okazało się  naprawdę bezcenne w tych trudnych czasach. To dzięki Wam  możemy mieć elementarne poczucie bezpieczeństwa. Dziękujemy Wam z całego serca i życzymy, by słońce ozłacało waszą pracę, trud i wysiłek, a życie było wędrówką wśród sadu pachnącego czereśniami, gdzie słowik dzwoni swe cudowne pieśni."

IMG_3818.jpeg

"Kochanej Pani Dyrektor dziękujemy za ciepłą atmosferę, w której łatwiej odróżnialiśmy dobro od zła, za zainteresowanie i troskę, dzięki którym omijały nas niebezpieczeństwa, za siłę, która pozwoliła nam być dziś godnymi ludźmi, za trud włożony w utrzymanie pod kontrolą naszej szkoły, za lekcje języka niemieckiego oraz radzenie sobie z ogromną presją, jaką był stres związany z egzaminem ósmoklasisty."

IMG_3819.jpeg

"Pani katechetce a zarazem naszej wychowawczyni dziękujemy za lekcje religii, podczas których poznawaliśmy istotę życia i śmierci, za wskazówki i rady, jakże przydatne w naszym, pełnym rozterek, młodzieńczym życiu. Za pomoc, na którą zawsze mogliśmy liczyć oraz za ciągłe zagrzewanie nas do działania i dobroć nieustannie nam okazywaną."

Słoneczniki.jpeg
 

"Serdecznie i z rozrzewnieniem będziemy myśleć i pamiętać o naszych pierwszych nauczycielach pani Danusi i pani Marioli, które pomagały nam stawiać pierwsze  niezdarne litery, wprowadzały w czarodziejski świat książki, były wspaniałymi przewodnikami w początkach naszej nauki."

 

"Dziękujemy także i tym nauczycielom, którzy poszerzyli naszą wiedzę w starszych klasach, czynili ją dostępną i zrozumiałą."


"Pani Jolancie od języka polskiego i biologii dziękujemy za ukazanie piękna poezji, odnajdywanie sensu w rzeczach pozornie bezsensownych, za lekcje gramatyki, podczas których zrozumieliśmy potrzebę dbałości o poprawność naszego języka oraz za ukazanie bogactwa przyrody w otaczającym nas świecie, ciekawe lekcje ekologii i genetyki."
 

"Pani Agnieszce dziękujemy za wytrwałość i stalowe nerwy przy sprawdzaniu naszych prac, z których nadzwyczaj często wynikało, że pierwiastek ze stu to każda liczba różna od dziecięciu, a rzekome dwa plus dwa może się równać pięć!"  
 
Beata - historia.jpeg

"Pani od historii dziękujemy za wszystkie bitwy i wojny, porażki i zwycięstwa, o których tak ciekawie opowiadała, za nieprzerwaną walkę o kształcenie naszych postaw i charakterów."

 

"Pani od informatyki i chemii dziękujemy za to, że obsługa komputera już nas nie przeraża, a umiejętność korzystania ze skanera ułatwia nam życie, za lekcje, podczas których mogliśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami, wyjaśnić wątpliwości, uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz ciekawe doświadczenia chemiczne." 


"Paniom od języka angielskiego dziękujemy za wytrwałe kształcenie w nas umiejętności posługiwania się tym tak przydatnym w dorosłym życiu językiem, za poczucie humoru, dzięki któremu łatwiej było przebrnąć przez ten językowy labirynt."
 

"Pani Zosi dziękujemy za wyczerpujące informacje o najdalszych zakątkach świata, za góry i doliny, lądy i wody, za uśmiech i oddanie, jakie towarzyszyły tym wędrówkom."
 
"Panu od fizyki dziękujemy za wiadomości z elektrostatyki i zadania z prądem elektrycznym, za ciągłe mobilizowanie nas do nauki i pracy, za uświadamianie, że tylko systematyczną pracą możemy coś w życiu osiągnąć."

"Panu od w-f-u dziękujemy za wyczerpujące lekcje wychowania fizycznego, których efekty widać gołym okiem, za emocje doświadczane podczas zawodów oraz okazywaną nam sympatię." 


"Są dziś z nami także ci nauczyciele, którzy choć nie do końca byli z nami, to przyznać należy, iż wnieśli niemały wkład w rozwój naszych osobowości, prowadząc nas po zawiłościach i zakrętach życia."

 

"Nie zapomnimy o Pani Pedagog, która pomagała nam rozwiązywać nasze codzienne i niecodzienne problemy, wyjaśniała nierzadko okrutne prawa rządzące światem i wciąż przekonywała nas, by wierzyć w siebie i nigdy nie poddawać się przeciwnościom losu."
 

"Gorące podziękowania pragniemy złożyć pozostałym pracownikom naszej szkoły: kochanej pani sekretarce i najlepszym w świecie paniom woźnym za niesamowite opanowanie przy wysłuchiwaniu kolejnych wymówek, w których staraliśmy się wyjaśnić dlaczego nie mamy na sobie obuwia zmiennego."
 

"W naszej pamięci pozostaną także Panie Bibliotekarki, które wprowadzały nas w magiczny świat książki, służyły pomocą i cierpliwie pomagały dotrzeć do interesujących nas źródeł."
 

Na zakończenie ogromnie chcemy podziękować swoim Rodzicom.

"Kochani Rodzice!

U progu wspólnego życia we dwoje

dziękujemy Wam przede wszystkim za:

– życie, bo to właśnie ono sprawiło,

że nasze drogi połączyły się,

– wychowanie i serce, bo dzięki nim wiemy

co znaczy wierzyć, kochać i szanować,

– wyrozumiałość, pomocną dłoń i za to,

że jesteście z nami w każdym czasie również i dziś

kiedy kończymy kolejny ważny etap w naszym życiu.

Za te wszystkie lata rodzicielskiej miłości

z całego serca mówimy Dziękujemy."

IMG_3825.jpeg
IMG_3826.jpeg
IMG_3827.jpegIMG_3873.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe