Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci - wystawa okolicznościowa

Dęby Pamięci 001.jpeg
Uczniowie klasy IV oglądają wystawę okolicznościową
 

W 2010 roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia” i wystąpiliśmy do Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie o zgodę na posadzenie Dębów Pamięci: nauczyciela Józefa Ratajka i nauczyciela Tadeusza Jędrasika. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

W dniu 19 września 2010 r. w niedzielę odbyła się uroczystość Posadzenia i Poświęcenia Dębów Pamięci: nauczyciela – porucznika Józefa Ratajka i nauczyciela - porucznika Tadeusza Jędrasika. Cała społeczność tutejszej parafii, uczniowie, nauczyciele, strażacy oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie Mszę św. celebrował kapłan Sławomir Porębski - były uczeń i mieszkaniec parafii w Cieciułowie. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. proboszcz - Piotr Bednarz, a  nauczycielka historii mgr Beata Droś przybliżyła zebranym życiorysy bohaterskich nauczycieli, którzy zginęli w Katyniu. Później wszyscy udali się na plac szkolny. Tam uczniowie zaprezentowali akademię, której tematyka dotyczyła Zbrodni Katyńskiej. Liczne wiersze na ten temat, piosenki patriotyczne wywołały ogromne wzruszenie na twarzach obecnych ludzi. 

Pytam was krzyże! Krzyżu zatytułowany Katyń! Ilu dźwigasz zamęczonych Polaków? Krzyżu zatytułowany Charków! Ilu dźwigasz uśmierconych Polaków? Krzyżu zatytułowany Miednoje! Ile dźwigasz zastrzelonych dzieci Polski?

Po części artystycznej przygotowanej przez nauczycielkę Beatę Droś odbyło się posadzenie pierwszego Dębu Pamięci Tadeusza Jędrasika. Dąb posadzony został przez: Stanisława Belkę - wicestarostę Powiatu Oleskiego, Andrzeja Pyziaka - wójta Gminy Rudniki, Karola Stróżyka - dyrektora personalnego Neapco w Praszce, Edwarda Gładysza - przewodniczącego Rady Gminy w Rudnikach i Elżbietę Ciszkiewicz dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach. Następnie drugi Dąb Pamięci Józefa Ratajka posadzili: ks. Piotr Bednarz – proboszcz tutejszej parafii, Alina Olewińska – dyrektor szkoły, Mieczysław Wójcik – przedstawiciel Kombatantów, Agnieszka Namyślak – Zuzel – przewodnicząca Rady Rodziców, Małgorzata Małolepsza – sołtys wsi, Robert Ferenc – prezes OSP w Cieciułowie i Beata Droś – nauczycielka historii oraz lokalny koordynator Programu Edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Następnie posadzone Dęby Pamięci poświęcił proboszcz Piotr Bednarz. Zaproszeni goście złożyli kwiaty i wygłosili krótkie przemówienia.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe