Komunikat Dyrektora Szkoły

IMG_5550.jpeg

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!
Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN i GIS przedstawiam harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej:
-od 4 maja 2021 uczniowie klas I – III  uczą się w szkole;
-od 17 maja 2021 uczniowie klas IV – VIII będą nauczani w systemie hybrydowym w następujący sposób:
poniedziałek (17 maja) klasa VIII i VII lekcje w szkole, a klasa IV i VI on-line;
wtorek (18 maja) klasa VIII i VI lekcje w szkole, a klasa IV i VII on-line;
środa  (19 maja) klasa VIII i IV lekcje w szkole, a klasa VI i VII on-line;
czwartek (20 maja) klasa VIII i VI w szkole, a klasa IV i VII on-line;
piątek (21 maja) klasa VIII i VII w szkole, a klasa IV i VI on-line;
poniedziałek (24 maja) klasa VIII i VII w szkole, a klasa IV i VI on-line;
wtorek (25 maja) egzamin ósmoklasisty (klasy I – VII nie mają zajęć lekcyjnych);
środa (26 maja) egzamin ósmoklasisty (klasy I – VII nie mają zajęć lekcyjnych);
czwartek (27 maja) egzamin ósmoklasisty (klasy I – VII nie mają zajęć lekcyjnych);
piątek (28 maja) klasa IV i VI w szkole, a klasa VII i VIII on-line;
-od 31 maja 2021 roku uczniowie klas IV – VIII wracają wszyscy do nauczania stacjonarnego według obowiązującego planu lekcyjnego.
Bardzo się cieszę z Waszego powrotu do szkoły.
Pozdrawiam serdecznie
Barbara Kubik
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe