Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - informacja

Dni wolne.jpeg

Zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego podajemy dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
-12 listopada 2021 r. (piątek);
-7 stycznia 2022 r.  (piątek);
-29 kwietnia 2022 r.  (piątek);
-2 maja 2022 r.  (poniedziałek);
-17 czerwca 2022 r.  (piątek);
-24-25-26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty).
"Wywiadówki":
1). 28 października 2021 r. (czwartek);
2). 20 stycznia 2022 r.  (czwartek);
3). 24 marca 2022 r.  (czwartek);
4). 19 maja 2022 r.  (czwartek);

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe