Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w terminie 16-18 listopada 2021 roku

IMG_1306.jpeg

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego próbnego egzaminu ósmoklasisty w ramach przygotowań do kwietniowego egzaminu.  Młodzież rozwiązywała arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi w terminie 16-18 listopada 2021 roku. Wystandaryzowane zadania testowe przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z wytycznymi CKE. Generalna próba przed zewnętrznym egzaminem pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu, techniką rozwiązywania zadań oraz pracą pod presją czasu.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i język obcy. Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Uczniów, ich rodziców i nauczycieli w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty wspiera Wydawnictwo Nowa Era.
Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwały nauczycielki: Barbara Kubik, dyrektor szkoły, Jolanta Kubacka, Agnieszka Włóka , Aneta Kotala, Beata Droś, Jarosław Marchewka,  Robert Księżarek.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe