Łucja, uczennica klasy VII otrzymała stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu  "Wspieramy najlepszych IV" w roku szkolnym 2021/2022

Wspieramy-najlepszych-2021.jpeg

Łucja, uczennica klasy VII otrzymała stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu  "Wspieramy najlepszych IV" w roku szkolnym 2021/2022.
 Łucjo, bardzo się cieszymy z Twojego sukcesu!
Zamieszczamy tekst ze strony internetowej Samorządu Województwa Opolskiego:

"Spośród 657 osób, które złożyły wnioski o stypendia,  275 najzdolniejszych uzyska wsparcie w kwocie 300 zł miesięcznie. Stypendium wypłacone zostanie z wyrównaniem od września br. i kontynuowane będzie aż do czerwca 2022r. Warunkiem uzyskania wsparcia była średnia ocen z wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,9, średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,7. Kryterium wyboru był też przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie wyższy niż  1 685 zł netto (w przypadku rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne, dochód nie wyższy niż 1 910 zł netto).

Projekt stypendialny współfinansowany ze środków unijnych realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego od 2008 roku. Do tej pory wsparcie uzyskało 2815 uczennic i uczniów na łączną kwotę 8 661 960 zł.

Serdecznie gratulujemy Stypendystkom i Stypendystom, życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, a także wielu sukcesów edukacyjnych!"

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe