Projekt Edukacyjny „Rok Kościuszkowski w naszej szkole”

Projektem została objęta cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie.  
Termin trwania projektu od 4 lutego 2017 roku do 15 października 2017 roku;

Harmonogram:
1. Zamieszczenie informacji o Roku Kościuszkowskim na stronie internetowej naszej szkoły (luty 2017);
2. Przygotowanie pamiątkowej wystawy o Kościuszce (luty 2017);
3. Zamieszczenie informacji o rozpoczęciu obchodów Roku Kościuszki na stronie internetowej szkoły;
4. Obejrzenie filmu przez klasy IV – VII „Jego imię Polska – Tadeusz Kościuszko” (kwiecień 2017);
5, Wykonanie prezentacji o Kościuszce przez uczniów klasy VI (kwiecień – maj 2017);
6.  Przeprowadzenie Szkolnych Konkursów o Patronie Szkoły: Wiedzy i Plastyczny (maj 2017);
7. Zorganizowanie Święta Patrona Szkoły, uroczysta akademia, wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców (maj 2017);
8. Zorganizowanie wycieczki szkolnej „Śladami Tadeusza Kościuszki”  uczniów klas II – VI wraz z nauczycielami oraz pracownikami obsługi do Krakowa  (czerwiec 2017)
9. Publikacja w gazecie regionalnej „Kulisy Powiatu” na temat naszej wycieczki (czerwiec 2017)
10. Wysłanie prac uczniów na Międzynarodowy Konkurs “Kosciuszko Bicentenary” w hołdzie Kościuszce – Przyjacielowi Ludzkości do Australii (lipiec 2017)
11. Zgłoszenie udziału uczniów klasy VII w Zlocie Szkół Kościuszkowskich do Krakowa  (wrzesień 2017)
12. Ogłoszenie wyników  Międzynarodowego Konkursu “Kosciuszko Bicentenary” w hołdzie Kościuszce – Przyjacielowi Ludzkości w Australii  (3 październik 2017 r.)
13. Podjęcie próby wysłania delegacji szkolnej: Kamila Sobańtki, Beaty Droś i Agnieszki Włóka do Australii przez Radę Rodziców   (październik 2017 r.);
14. Publikacja w gazecie regionalnej „Kulisy Powiatu” na temat sukcesu Kamila Sobańtki, ucznia klasy VI (październik 2017);
16. Odwołanie wyjazdu delegacji uczniów klasy VII wraz z pocztem sztandarowym do Krakowa na Zlot Szkół Kościuszkowskich (październik 2017);
16.  Podsumowanie projektu edukacyjnego na stronie internetowej szkoły (21 październik 2017).
17. Opublikowanie informacji o projekcie w „Biuletynie Gminy Rudniki” (wydanie listopad – grudzień 2017);
Koordynator projektu: Beata Droś nauczycielka historii we współpracy z wszystkimi nauczycielami naszej szkoły.
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe