Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości


"Naród, który traci pamięć
przestaje być narodem"

            Józef Piłsudski

W dniu 8 listopada 2017 roku wotoczeniu całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości 16 – osobowa grupa uczniów wyczarowała niepowtarzalną atmosferę pełną patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny.
Przedszkolaki oraz uczniowie dowiedzieli się, że przez 123 lata zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów, najcenniejsze wartości zostały uratowane:
To rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci.
To nauczyciel, który uczył polskiego, mimo zakazów zaborców.
To ksiądz, który bronił wiary chrześcijańskiej.
To żołnierz, który musiał służyć w armii carskiej, ale pamiętał, że jest Polakiem.

Niepowtarzalna dekoracja, piękne piosenki, wzruszające wiersze, galowe stroje to rzeczy, które świadczą o poszanowaniu Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole. Pani Barbara Kubik, dyrektor szkoły w swoim przemówieniu nadmieniła, że tradycja patriotyzmu jest kultywowana w cieciułowskiej szkole od czasów Pani Aliny Olewińskiej i nadal będzie podtrzymywana. Na tę uroczystość wystosowano zaproszenia do Pana Michała Sieka, Kuratora Oświaty w Opolu, do Pani Olimpii Matys, Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu oraz do Pani Elżbiety Ciszkiewicz, dyrektora Biura Oświaty Samorządowej w Rudnikach.  Pani Olimpia Matys w imieniu własnym i kuratora podziękowała za zaproszenie oraz zapewniła, że „zaniesie swoje bardzo pozytywne spostrzeżenia do Opola”.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowania do tej uroczystości, a szczególnie Pani Beacie Droś nauczycielce historii i języka polskiego, Panu Bogdanowi Krzakowi, nauczycielowi muzyki, Pani Marii Bejm, nauczycielce plastyki oraz Pani Annie Grzebieli, nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, Ponadto doceniła kunszt aktorski, odpowiednią dykcję oraz talent muzyczny występujących uczniów.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe