Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie wraz z gminną inauguracją roku szkolnego 2022/2023

Kolaż - otwarcie.jpeg


W obecności całej społeczności szkolnej, Pani Dyrektor, Wójta Gminy Rudniki, dyrektorów szkół podstawowych wraz z pocztami sztandarowymi, Pani Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Starosty Oleskiego, przedstawicieli władz gminnych, powiatowych, strażackich, emerytowanych nauczycieli,  księdza proboszcza, zaproszonych gości, a przede wszystkim rodziców, mieszkańców obwodu szkolnego oraz absolwentów odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wraz z inauguracją roku szkolnego 2022/2023 w dniu 1 września 2022 roku.
 W tym uroczystym dniu oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali:
-wójt Pan Grzegorz Domański;
-przewodniczący Rady Gminy Rudniki Jarosław Marchewka;
-wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Pani Olimpia Matys;
-dyrektor szkoły Pani Barbara Kubik;
-przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Mroczek;
-przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Alicja Cieśla.
      Po wejściu wszystkich na piękną salę gimnastyczną Pani Dyrektor poprosiła ks. Stanisława Tyburskiego, proboszcza naszej parafii o poświęcenie nowego obiektu.
Pani Barbara Kubik, dyrektor naszej szkoły wygłosiła przemówienie, którego przedstawiamy fragmenty:
   Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Dzisiejsza uroczystość jest potwierdzeniem tych słów. Zanim na tej sali odbędą się pierwsze zawody sportowe, pierwszy mecz piłki siatkowej. Zanim rozlegną się okrzyki i wiwaty. Nim poczujemy emocje zwycięstw i porażek, powróćmy na chwilę do historii budowania tej pięknej sali. Pozwólcie Państwo, że na chwilę wrócę do roku 2016, kiedy to rodzice z zaangażowaniem rozpoczęli na szeroką skalę działania zmierzające do budowy sali zbierając podpisy, podejmując pierwsze wiążące rozmowy. Pozwolę sobie tutaj wymienić: pana Rafała Woźnego, pana Damiana Sowę, pana Marcina Ośródkę, pana Henryka Pakułę, pana Łukasza Mroczka, pana Pawła Gęziaka, panią Kornelię Jurczyk. Wtedy powstała też dokumentacja projektowa obecnej sali. (...)
    Kiedyś użyłam takich słów „Marzenia to realne cele z odroczonym terminem realizacji. Tak niewiele potrzeba, by tak wiele zdziałać dla tych najmniejszych”. Nasze marzenia zostały spełnione w 2021 r. Gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), które przeznaczyła na budowę. Nasze ogromne podziękowanie kierują w stronę Wójta naszej gminy pana Grzegorza Domańskiego oraz Rady Gminy Rudniki, która zdecydowała się przeznaczyć te fundusze na budowę nowoczesnej sali z dbałością  o każdy szczegół poczynając od przysłowiowej piłki i gwizdka a kończąc na wspaniałym nagłośnieniu. (...)
     Nowy budynek to nie tylko obiekt sportowy, to także miejsce do spędzenia wolnego czasu, organizowania spotkań, uroczystości, rozwijania umiejętności i talentów. Zapewniam, że nowo oddana sala gimnastyczna zagospodarowana zostanie w taki sposób, aby mogli z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy naszych miejscowości.

   Panie Wójcie. Nie byłoby tego pięknego skrzydła szkoły,  gdyby nie Pana  osobiste zaangażowanie  Jako dyrektor szkoły, w imieniu własnym, całego Grona Pedagogicznego i społeczności lokalnej dziękuję Panu, za właściwe kreowanie lokalnej polityki nie tylko oświatowej. Dziękuję za Pana starania i osobiste zaangażowanie. Doceniamy Pana gospodarską troskę i ogromny, nieoceniony wkład pracy włożony w powstanie tego dzieła. …”. Marzenia się spełniają, trzeba tylko wierzyć w ich realizację a pan obiecał i zrealizował to, na co czekały pokolenia, za co my mieszkańcy, jesteśmy niezwykle wdzięczni.

  Na zakończenie, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystości i własnoręcznie przyczynili się do tego wydarzenia.

      Pani Dyrektor zaprosiła do obejrzenia prezentacji filmowej na temat: "Historii  budowy sali gimnastycznej" oraz poprosiła gości o zabranie głosu. Jako pierwszy zwrócił się do zgromadzonych Pan Grzegorz Domański, Wójt Gminy Rudniki.
Następnie głos zabrali: 
Olimpia Matys- Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu;
Stanisław Belka - Wicestarosta Powiatu Oleskiego;
Jarosław Marchewka - Przewodniczący Rady Gminy w Rudnikach
Grażyna Mroczek - Przewodnicząca Rady Rodziców w Cieciułowie
Henryk Pakuła - Radny z Bugaja.
Na ręce Pani Dyrektor składano listy gratulacyjne oraz upominki. Jesteśmy dumni, że nasz Absolwent - Adam Dybich ofiarował szkole nowy stół do tenisa stołowego, za co bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni Odnowie Wsi Cieciułów za przekazanie całego kompletu piłek sportowych.
W tym miejscu pragniemy podziękować Panu Krzysztofowi Szczepańskiemu, to dzięki jego życzliwości mamy zapewnioną oprawę fotograficzną w czasie naszej  uroczystości.
   Następnie Pani Dyrektor przedstawiła zebranym zawartość "Kapsuły Czasu" i poprosiła Wójta o wspólne umieszczenie kapsuły w gablocie sztandarowej. 
Kapsuła zawiera:
-dokument odbioru końcowego budowy sali gimnastycznej z dnia 11 maja 2022 roku;
-imienną listę całej społeczności szkolnej;
-Biuletyn Informacyjny Gminy Rudniki nr 3 z 2021;
-historię budowy sali gimnastycznej;
-zdjęcia pamiątkowe;
-prace plastyczne przedszkolaków i uczniów;
-banknot o nominale 10 zł;
-nośnik elektroniczny z wyżej wymienionymi rzeczami.

Pani Dyrektor zaprosiła młodzież szkolną na scenę. Nasze dzieci pięknie się zaprezentowały recytując wiersze, śpiewając piosenki oraz tańcząc.

Jedna z recytatorek powiedziała, że:

Pewien mędrzec i filozof mówił nam, że wszystko płynie.

Ileż może się wydarzyć w jednej dobie lub godzinie!

Chociaż wszyscy powtarzają, że się tego zrobić nie da,

Spróbujemy, choć na chwilę, czas zatrzymać… Cofnąć zegar.

Ma Cieciułów takie miejsce, gdzie się los pokoleń splata,

Bo w nim każdy, kto tu mieszkał, spędził swoje młode lata.

Znajdujemy się w gościnnych i przyjaznych szkolnych murach,

Gdzie rozwija się tradycja, pielęgnuje się kultura.

……………………………………………………………

Tutaj wszystko, co najlepsze, dla młodego jest człowieka

I tak dzieje się niezmiennie już od wielu długich dekad.

Ale dzisiaj dzień niezwykły. Wszyscy na ten dzień czekali.

Dziś możemy Was przywitać w naszej nowej, pięknej Sali.

Wyczekana! Wytęskniona! Serca nam fanfary grają.

Już wierzymy w powiedzenie, że marzenia się spełniają.

Dziękujemy, że jesteście, uśmiechamy się gorąco,

Zapraszamy na występy, a zaczniemy śpiewająco.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem części artystycznej w wykonaniu naszych uczniów. Mamy piękną i utalentowaną młodzież szkolną. Na ręce Pani Dyrektor składano wyrazy uznania oraz  podziwu, z czego bardzo się cieszymy!

Pani Dyrektor razem z rodzicami wręczyła bukiety kwiatów zaproszonym gościom: Panu Grzegorzowi Domańskiemu, Pani Annie Sekienda, Pani Olimpii Matys, Pani Grażynie Mroczek, a rodzice wręczyli bukiet naszej Pani Dyrektor. 

Z tego miejsca ogromne podziękowania  i wyrazy uznania kierujemy w stronę Pani Barbary Kubik, dyrektorowi naszej szkoły. To dzięki jej działalności oraz ogromnemu zaangażowaniu mamy ten piękny obiekt. Bardzo, bardzo dziękujemy!

Uwieńczeniem oficjalnej części uroczystości była niespodzianka od Rady Rodziców - okazały tort. Każdy z przybyłych został zaproszony na kawałek tortu i ciasta. Wszyscy otrzymali pamiątki ufundowane przez Radę Rodziców w Cieciułowie.
Każdy z przybyłych mógł zwiedzić szkołę i obejrzeć fotograficzną prezentację o historii budowy sali gimnastycznej "Marzenia się spełniają".

Uroczystość otwarcia sali nie mogłaby się nie zakończyć bez meczu siatkarskiego. Proszę sobie wyobrazić, że odbył się I Turniej Siatkarski, który sprawił wszystkim wiele, wiele radości. 

OGŁASZAMY WSZEM I WOBEC, ŻE SALA GIMNASTYCZNA W CIECIUŁOWIE ZOSTAŁA OTWARTA!

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe