Waleria z Siarczyńskich Stamirowska

                                                 
                                                                 9 X 1846 – 6 IV 1885
                                                       Waleria Stamirowska.jpeg

Najwięcej informacji o Walerii Stamirowskiej uzyskaliśmy od Krystyny Giec, mieszkanki Starego Bugaja.
Z jej relacji wynika, że Feliks i Waleria Stamirowscy, rodzice Kazimierza mieszkali w bugajskim dworze w II poł. XIX wieku.
Waleria z Siarczyńskich była lekarką i pomagała miejscowym, ubogim ludziom.
W dniu jej pogrzebu od Bugaja do Żytniowa ludzie wyszli na drogę ze świecami, aby złożyć hołd osobie, która litowała się na biednymi ludźmi i za darmo ich leczyła. Została ona pochowana na cmentarzu w Żytniowie i tam znajduje się jej pomnik.

Grób Walerii.jpeg     Waleria 1.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe