Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci

„Jeśli zapomnę o Nich - Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie!”

Te słowa modlitwy były inspiracją nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie do przystąpienia całej społeczności szkolnej do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”.
Wystąpiono do Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie o zgodę na posadzenie Dębów Pamięci: nauczyciela - porucznika Józefa Ratajka i nauczyciela -porucznika Tadeusza Jędrasika. Pan Ratajek i Pan Jędrasik uczyli w cieciułowskiej szkole w latach 1936-1938. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

W dniu 19 września 2010 roku w niedzielę odbyła się uroczystość posadzenia i poświęcenia Dębów Pamięci: nauczyciela – porucznika Józefa Ratajka i nauczyciela - porucznika Tadeusza Jędrasika. Cała społeczność tutejszej parafii, uczniowie, nauczyciele, strażacy oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie Mszę św. celebrował kapłan Sławomir Porębski - były uczeń i mieszkaniec parafii w Cieciułowie. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. proboszcz - Piotr Bednarz, a w czasie mszy św. nauczycielka historii mgr Beata Droś przybliżyła zebranym życiorysy bohaterskich nauczycieli, którzy zginęli w Katyniu. Wszyscy zebrani udali się na plac szkolny. Tam uczniowie zaprezentowali akademię, której tematyka dotyczyła Zbrodni Katyńskiej. Liczne wiersze na ten temat, piosenki patriotyczne wywołały ogromne wzruszenie na twarzach obecnych ludzi. Szczególnie wtedy, gdy uczennica Magdalena Napieraj wygłosiła wiersz:

Pytam was krzyże! Krzyżu zatytułowany Katyń! Ilu dźwigasz zamęczonych Polaków? Krzyżu zatytułowany Charków! Ilu dźwigasz uśmierconych Polaków? Krzyżu zatytułowany Miednoje! Ile dźwigasz zastrzelonych dzieci Polski?

Po części artystycznej przygotowanej przez nauczycielkę Beatę Droś odbyło się posadzenie pierwszego Dębu Pamięci Tadeusza Jędrasika. Dąb posadzony został przez: Stanisława Belkę - wicestarostę Powiatu Oleskiego, Andrzeja Pyziaka - wójta Gminy Rudniki, Karola Stróżyka - dyrektora personalnego Neapco w Praszce, Edwarda Gładysza - przewodniczącego Rady Gminy w Rudnikach i Elżbietę Ciszkiewicz dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach. Następnie drugi Dąb Pamięci Józefa Ratajka posadzili: ks. Piotr Bednarz – proboszcz tutejszej parafii, Alina Olewińska – dyrektor szkoły, Mieczysław Wójcik – przedstawiciel Kombatantów, Agnieszka Namyślak – Zuzel – przewodnicząca Rady Rodziców, Małgorzata Małolepsza – sołtys wsi, Robert Ferenc – prezes OSP w Cieciułowie i Beata Droś – nauczycielka historii oraz lokalny koordynator Programu Edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Następnie posadzone Dęby Pamięci poświęcił proboszcz Piotr Bednarz. Zaproszeni goście złożyli kwiaty i wygłosili krótkie przemówienia.
Taka uroczystość na pewno pozostanie w pamięci wszystkich zgromadzonych w myśl słów Jana Pawła II:

"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie."

 

9.jpeg

 

P1110469.jpeg

 

P1110474.jpeg

 

P1110485.jpeg

P1110557.jpeg

 

Ratajek -poczt.jpeg

P1180708.jpeg

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe