Mamy dwie tablice interaktywne

aktywna-tablica.jpeg
Pani Barbara Kubik, dyrektor szkoły złożyła wniosek o udział naszej szkoły w Programie "Aktywna tablica".
"Aktywna tablica" to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 20%.
Z wielką radością obwieszczamy, że w naszej szkole w dniu 15 grudnia 2017 roku zamontowano tablice interaktywne wraz z projektorami oraz głośnikami w dwóch pracowniach: historycznej oraz przyrodniczo - matematycznej. Ponadto do tych klas zakupiono laptopy.
Posiadamy już tablice interaktywne: z projektu edukacyjnego "Bystrzak" w klasie III oraz ze środków finansowych Rady Rodziców w pracowni komputerowej.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe