Nauczyciele

Kadra pedagogiczna naszej szkoły: 

1.Mgr Alina Olewińska – dyrektor szkoły, technika, informatyka 
2.Mgr Cieśla Anna – język angielski
3.Mgr Droś Beata – historia i społeczeństwo, język polski, wychowanie fizyczne
4.Mgr Duda Tomasz – administrator sieci informatycznej
5.Mgr Kasprzycka Grażyna- religia, zajęcia świetlicowe
6.Mgr Kępińska Jolanta – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
7.Mgr Kubacka Jolanta – język polski, przyroda, biblioteka
8.Mgr Małecka Danuta – edukacja przedszkolna
9.Mgr Pinkos Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
10.Mg  Polak Agata – muzyka, plastyka
11.Mgr Pyziak Emilia – wychowanie do życia w rodzinie
12.Mgr Sas Małgorzata – język angielski
13.Mgr Sykulska Katarzyna – zajęcia logopedyczne
14.Mgr Waszczyńska Mariola - – edukacja wczesnoszkolna
15.Mgr Włóka Agnieszka - matematyka

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe