"Wspieramy najlepszych" - Natalia i Ewelina

    Ewelina i Natalia.jpeg
Mamy bardzo zdolną młodzież szkolną, stąd z wielką radością informujemy, że sześć uczennic szkół podstawowych z Gminy Rudniki otrzymało stypendium
z programu „Wspieramy najlepszych II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do szczególnie zdolnych uczniów i uczennic klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których aspiracje edukacyjne dotyczą również wiedzy ponadprogramowej. O stypendium mogli się ubiegać uczniowie i uczennice, którzy spełniali kryteria określone w regulaminie.
     To już druga edycja tego projektu stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego.
W roku szkolnym 2017/2018 to stypendium otrzymały:
-Natalia Gudaja i Ewelina Kostek, uczennice klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie;
Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę stypendystów w dniu 18 grudnia 2017 r.
    Uczennicom oraz Nauczycielom serdecznie gratulujemy! Informacja o tym sukcesie pojawiła się również na stronie Gminy Rudniki.
Super zdjęcie.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe