Bronisław Szydło (1941 - 2018)

Szydło na stronę.jpeg
"Można odejść na zawsze, by stale być blisko."
Pan Bronisław Szydło nasz emerytowany nauczyciel matematyki zmarł 20 stycznia 2018 roku. 
Bronek.jpeg
Pan Bronisław urodził się 9 października 1941 roku w miejscowości Chwiły w Gminie Rudniki. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Wieluniu oraz Zaoczne Studium Nauczycielskie w Zgierzu kierunek matematyka. Od 1 września 1961 roku został  zatrudniony  jako wychowawca internatu w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa w Praszce.
W okresie od 1 września 1963 roku do 31 sierpnia 2000 roku był nauczycielem dyplomowanym Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieciułowie. 
Pan Bronisław przepracował w naszej placówce 37 lat. Kawał czasu... wykształcił kilka pokoleń młodzieży szkolnej. Jego zasługi zostały docenione i odznaczony został za dwudziestoletnią wyróżniającą się pracę pedagogiczną przez przewodniczącego Rady Państwa w dniu 12 września 1984 roku. 
W dokumentacji szkolnej można znaleźć opinię o nauczycielu:
"W roku 1978 otrzymał bardzo dobrą ocenę pracy dydaktyczno - wychowawczej. Jest bardzo zaangażowany w prowadzeniu matematyki, co wynika z jego zainteresowań, ponieważ "królowa nauk" stała się jego pasją życiową. Bardzo dużo czasu poświęca na dodatkową pracę z młodzieżą przygotowując ją do egzaminów wstępnych do szkół średnich. Jego uczniowie osiągają wysoko punktowane miejsca w konkursach przedmiotowych. Na szczeblu wojewódzkim uczeń klasy VIII zajął V miejsce w olimpiadzie matematycznej. 
Z zaangażowaniem i pasją prowadzi zajęcia pozalekcyjne - kółko matematyczne dla uczniów zdolnych.
Kierując pracą zespołu samokształceniowego matematyki na terenie Gminy Rudniki wprowadza do zajęć wiele interesujących form pracy, podejmuje ciekawe inwencje i metody pracy, stara się zawsze przekazać wszelkie nowości, dotrzeć z najtrudniejszymi problemami matematycznymi do wszystkich zainteresowanych.
W pracy ma na względzie dobro dzieci. Lekcje prowadzi ciekawie i interesująco z uwzględnieniem aktywizacji uczniów.  Dba o dobre imię szkoły i odpowiedni poziom dydaktyczno -wychowawczy klasy, której jest wychowawcą."
Pan Bronisław otrzymał Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania w Rudnikach w kwocie 7.000 zł oraz trzykrotnie otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły.
Pogrzeb naszego emerytowanego nauczyciela odbył się 23 stycznia 2018 roku w Praszce. Tam został pochowany na cmentarzu parafialnym. I zabrzmiał ostatni dzwonek...
To był wspaniały nauczyciel, wyjątkowy człowiek i zawsze będziemy o nim pamiętać!

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe