"Polska - moja Ojczyzna" - lekcja patriotyzmu

lekcja.jpeg
Przedszkolaki oraz uczniowie klas I - IV wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym pt. „Polska – moja ojczyzna”, które odbyło się w dniu 21 lutego 2018 roku. Celem przewodnim spotkania było przybliżenie i wyjaśnienie dzieciom słowa „patriotyzm” oraz uświadomienie, że są częścią wspólnoty zwanej Ojczyzną. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach – rozwiązywali zagadki związane z Polską na specjalnie przygotowanych tablicach edukacyjnych. Nagrodą za każdą prawidłową odpowiedź było odsłonięcie jednej części planszy z wierszem Władysława Bełzy zatytułowanego „Katechizm polskiego dziecka”.
Zajęcia pozwoliły uczniom zdobyć wiele informacji na temat naszego kraju. Taka forma edukacji przysłużyła się do tego, aby nasze dzieci były dumne z tego, że są Polakami. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał „Dyplom Małego Patrioty”. Spotkanie zostało zorganizowane przez agencję szkolno-przedszkolną LUPUS. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe