NADANIE IMIENIA

W dniach 21-22 czerwca 2003 roku odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia i Nadania Imienia Tadeusza Kościuszki Publicznej Szkole Podstawowej w Cieciułowie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1400 mszą świętą celebrowaną przez naszych absolwentów: księdza kanonika Józefa Ośródkę, księdza Tadeusza Kamińskiego, kleryka Sławomira Porębskiego i księdza proboszcza Piotra Bednarza. W trakcie mszy proboszcz dokonał poświęcenia sztandaru przyniesionego przez rodziców: Wiolettę Trawińską, Krystynę Rosak i Jarosława Drosia. Po mszy wszyscy przeszli na plac szkolny. Tutaj odbyła się druga część uroczystości. Zgromadzonych powitała pani dyrektor  Alina Olewińska. Przybliżyła krótko historię szkoły. Następnie nauczycielka Małgorzata Pinkos, odczytała wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli skierowany do Rady Gminy w Rudnikach o nadanie imienia szkole. Po tym nauczycielka historii Beata Droś zaprezentowała sylwetkę patrona. Następnie Edward Gładysz- przewodniczący Rady Gminy w Rudnikach odczytał akt nadania imienia szkole i przekazał go pani dyrektor. Kolejnym elementem części oficjalnej było uroczyste odsłonięcie obrazu Tadeusza Kościuszki przez wójta Gminy Rudniki i przewodniczącego Rady Gminy w Rudnikach.  Ważnym momentem było symboliczne wbicie gwoździ do drzewca sztandaru. Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski w Cieciułowie.  Rodzice przekazali go na ręce  pani dyrektor, która wręczyła go uczniom: Ewelinie Stochmiałek, Katarzynie Telędze i Tomaszowi Kubackiemu. Po tym przedstawiciele poszczególnych klas ustawili się obok sztandaru i złożyli ślubowanie. Później wygłosili przemówienia: pan Andrzej Pyziak - wójt Gminy Rudniki, pan Andrzej Kowalski - starszy Wizytator Oświaty, pan Leszek Korzeniowski - poseł na sejm RP i pan Edward Gładysz - przewodniczący Rady Gminy. Następnie nauczyciel Tomasz Cieślak zaprosił zebranych do wysłuchania i obejrzenia części artystycznej, ukazującej życie Tadeusza Kościuszki, którą przygotowały nauczycielki: Beata Droś, Jolanta Kępińska  i Jolanta Kubacka. Uczniowie klasy VI zaprezentowali się w ciekawych strojach na tle pięknego obrazu namalowanego przez nauczycielkę Beatę Belkę. W trakcie akademii uczniowie klasy V przygotowani przez Grażynę Kasprzycką i ks. Piotra Bednarza zatańczyli krakowiaka. Akademia została ubarwiona śpiewem dziewcząt z klasy III przygotowanych przez nauczycielkę Mariolę Waszczyńską. Oprawę muzyczną zapewnił nauczyciel Bogdan Szyszka. Po akademii pani dyrektor podziękowała wszystkim, zaprosiła do zwiedzania szkoły i na poczęstunek, a absolwentów na spotkania klasowe. Wchodzących witały dziewczynki  w strojach krakowskich i rozdawały pamiątki. Na dolnym korytarzu można było obejrzeć wystawę  fotograficzną  absolwentów przygotowaną przez nauczycielki: Beatę Droś  i Jolantę Kępińską. Wystawa ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Drugi dzień wyglądał zupełnie inaczej. Wypełniała go dobra muzyka, występy uczniów na wesoło i liczne konkursy rekreacyjno – sportowe. 

 

Bez nazwy 1.jpeg

 

Bez nazwy 12.jpeg

 

P1040156.jpeg

 

P1120195.jpeg

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe