JUBILEUSZ 80 LECIA SZKOŁY

„Szkoło moja!
Nie myśl, że gdy wyjdę od Ciebie, to Cię zapomnę.

Chociaż byłaś ode mnie jak gwiazdy daleko,
wszystkie pyszności świata są jak cienie skromne,
gdy się Twój ciężki obraz dźwiga pod powieką...”

 Za nami już dwudniowy  Jubileusz 80 – SZKOŁY „ŁĄCZENIE POKOLEŃ”, który odbył się w dniach 29 – 30 czerwca 2013 roku.
Pierwszy dzień został dobrze wykorzystany na spotkania klasowe przy dźwiękach muzyki i dobrej zabawie. Na placu Ośrodka Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie pojawili się przedstawiciele wszystkich pokoleń absolwentów począwszy od najstarszych, skończywszy na najmłodszych. Najliczniejszą grupę stanowili ABSOLWENCI ROCZNIK 1976, których wychowawczynią była Pani Alina Olewińska. Ten dzień można podsumować jednym zadaniem „Szkoła złączyła wszystkie pokolenia”.
W drugim dniu Jubileuszu przybyły poczty sztandarowe:
-Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach (opiekun Pani Agnieszka Pietrzak); 
-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie (opiekun Pani Beata Droś);
-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie (opiekun Pani Beata Wcisło);
-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie (opiekun Pani Grażyna Dzierżak);
-Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie (opiekun Pani Ewa Wolna);
-Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciułowie;
-Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. 
     Zaproszeni goście, poczty sztandarowe, nauczyciele wraz z uczniami naszej szkoły, absolwenci oraz mieszkańcy wspólnie udali się do kościoła. Wszystkich prowadził Pan Robert Ferenc, Prezes OSP w Cieciułowie. Mszę Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie koncelebrowali: ksiądz proboszcz Józef Foltyński i ksiądz Piotr Bednarz, proboszcz Parafii w Sulmierzycach. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Dziecięcy „Niezapominajki”, którego opiekunką jest Pani Anna Grzebiela.
  
Po Mszy Św. wszyscy przeszli na plac Ośrodka Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie. Tam rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy i wciągnięto flagę państwową na maszt. Pani dyrektor Alina Olewińska przywitała wszystkich zebranych na placu Ośrodka Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie słowami:
  „Szanowni Goście! Drodzy Absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie!   
 Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie. Trudno, bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część swojego życia. Jubileusz 80 – lecia to bardzo ważna chwila dla wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, absolwentów, a także przyjaciół szkoły. Cieszymy się, że możemy dzień ten uczcić z naszymi szanownymi gośćmi, których chciałabym serdecznie powitać. 
Witam:         

-Opolskiego Wicekuratora Oświaty Pana Rafała Rippel;  

-Starostę Powiatu Oleskiego Pana Stanisława Belkę;  

-Wójta Gminy Rudniki  Pana Andrzeja Pyziaka wraz z Panią sekretarz i skarbnikiem gminy;

Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki Pana Edwarda Gładysza wraz z radnymi;  

Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Rudniki wraz z pocztami sztandarowymi;                                                  

-Pana Dariusza Niedrygosia, dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach;       

-Pana Grzegorza Domańskiego, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalchowie;                                                   

-Panią Barbarę Kubik, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie;

-Panią Ewę Wolną, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Pisudskiego w Żytniowie;   

-Panią Barbarę Wójcik, dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach; 

-Przedstawicieli Administracji Samorządowej Gminy Rudniki wraz z Panią Elżbietą Ciszkiewicz, dyrektorem BOOS w Rudnikach;
-Dyrektora Muzeum w Praszce Panią Ireną Szczepańską wraz z kustoszem doktorem Zbigniewem Szczerbikiem;
-Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach Panią Janinę Pawlaczyk;
-Kierownika GOPS w Rudnikach Panią Danutę Zając;
-Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie - Józefa Foltyńskiego wraz z  obecnym  proboszczem Parafii w Sulmierzycach - Piotrem Bednarzem;
-Doktora Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Żytniowie Pana Roberta Bukalskiego;
-Dzielnicowego Gminy Rudniki Pana Andrzeja Materaka;
-Byłego dyrektora szkoły Pana Czesława Grądysa, nauczycieli emerytów oraz emerytowanych pracowników obsługi;
Witam delegacje Straży Pożarnych z Cieciułowa i z Bobrowy;
Witam sołtysów i liderów odnowy wsi Cieciułowa, Bugaja i Bobrowy;
Witam Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cieciułowie z przewodniczącą Agnieszką Zuzel-Namyślak;
Bardzo serdecznie witam wszystkich Absolwentów przybyłych na dzisiejszą uroczystość;
Witam również Nauczycieli i Uczniów naszej szkoły
Witam przedstawicieli mediów, w tym Panią Agnieszkę Kozłowską;
Witam wszystkich obecnych nie wymienionych z imienia i nazwiska Szanowni Państwo! Chwile takie jak te, to momenty wyjątkowe, momenty, w których jakby naturalnym odruchem jest spojrzenie wstecz, z refleksją nad wcześniejszymi losami tego miejsca, nad drogą, która doprowadziła do punktu, w którym się znajdujemy. Historia Publicznej Szkoły Podstawowej jest dość długa. Jej historię można podzielić na sześć etapów:
-Pierwszy w latach 1890 - 1911 nauczanie dzieci w drewnianej szkole położonej przy głównej drodze;
-Drugi w latach 1911 - 1933 nauczanie dzieci w domach prywatnych po spłonięciu drewnianej szkoły;
-Trzeci w latach 1933 - 1984 nauczanie w murowanej szkole;
-Czwarty w latach 1984 - 86; Wtedy to dobudowano kotłownię i dwie sale lekcyjne;
-Piąty w latach 1998 - 2001; Wtedy to rozbudowano szkołę i zmodernizowano istniejący budynek;
-Obecnie czekamy na szósty etap - budowę sali gimnastycznej.
    W dniu 21 czerwca 2003 roku na wniosek nauczycieli, uczniów i rodziców, Uchwałą Rady Gminy Rudniki szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Wtedy to odbył się I Zjazd Absolwentów z okazji 70 – lecia szkoły. Szkoła to nie tylko budynek to przede wszystkim uczniowie oraz ludzie w niej zatrudnieni. Na przestrzeni 80 lat istnienia tej placówki mury jej opuściło ponad 1800 absolwentów. Ludzie ci pracują w różnych zawodach i pełnią odpowiedzialne funkcje w życiu społeczno – gospodarczym kraju. Z czego jestem bardzo dumna.
      
W naszej szkole w ciągu 80 lat pracowało 75 kompetentnych nauczycieli. Moi nauczyciele przywiązują ogromną wagę do nauczania i wychowywania dzieci, a szczególnie do wychowania patriotycznego. Kultywujemy obchody świąt państwowych, a także uczymy szacunku oraz wdzięczności wobec ludzi, którzy walczyli o wolność kraju i dla Ojczyzny poświęcali swoje życie. 
      
W 2010 roku społeczność szkolna przystąpiła do Programu Edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia” i uzyskała zgodę na posadzenie Dębów Pamięci dla dwóch cieciułowskich nauczycieli, Pana Józefa Ratajka i Pana Tadeusza Jędrasika, którzy zginęli w Katyniu 
Efektem tych działań było zaproszenie naszej delegacji przez Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uroczyste obchody z okazji Dnia Flagi RP przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.W czasie tej uroczystości w dniu 2 maja bieżącego roku nasza szkoła została uhonorowana Flagą Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP pośród sześciu placówek oświatowych.
   Jestem zadowolona, że moi nauczyciele mobilizują uczniów do osiągania znaczących sukcesów we wszystkich konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, a przede wszystkim w zawodach sportowych. Ta praca została dostrzeżona, stąd dwie nasze nauczycielki otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym osiągnęliśmy bardzo dobry wynik z ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty powyżej średniej województwa i kraju.
    
Placówka, w której jestem dyrektorem już ponad dwadzieścia lat, współpracuje z miejscowymi organizacjami, gminy, powiatu oraz z różnymi instytucjami. Ta współpraca zaowocowała wspólną organizacją obchodów Jubileuszu 80 – lecia Szkoły „Łączenie Pokoleń”. W imieniu własnym, Rady Rodziców, nauczycieli oraz uczniów naszej placówki pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy wspierali wszystkie nasze działania. W chwilach radosnych cieszyli się razem z nami, a w chwilach trudnych dodawali nam otuchy.
Słowa podziękowania kierujemy do Pani Małgorzaty Małolepszej i działaczy Grupy Odnowy Wsi Cieciułów; Dziękujemy Pani Grażynie Mroczek i działaczom Grupy Odnowy Wsi Bugaj;
Dziękujemy Panu Robertowi Ferencowi i wszystkim strażakom Ochotniczej Staży Pożarnej z Cieciułowa;
Dziękujemy Panu Adamowi Sasowi i działaczom LSZ Żytniów za bezpłatne użyczenie namiotów i stolików;
Dziękujemy Panu Krzysztofowi Rudlickiemu za bezpłatne założenie szkolnej strony internetowej;
Dziękujemy Państwu Ninie i Edwardowi Bajakom za ufundowanie fotograficznej galerii pamiątkowej;
Dziękujemy naszym Absolwentom, tak licznie zgromadzonym, którzy są dumni ze swojej „Alma Mater" i rozsławiają dobre imię szkoły po całym świecie;
Dziękujemy wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość, pamiętając, że:  „Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenionej w sercach  i pamięci ludzkiej..."  
Ogłaszamy wszem  i wobec, że Jubileusz 80 - LECIA SZKOŁY uważamy za otwarty!
     
Następnie nasza szkoła została obdarowana licznymi podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.
PIERWSZY LIST GRATULACYJNY otrzymaliśmy od Opolskiego Kuratora Oświaty Pani Haliny Bilik.
Zaczyna się on od sentencji Henryka Sienkiewicza „Skarbem człowieka i narodu są jego ślady na ziemi”. Cytujemy fragment listu: „(…) Słowa uznania należą się wszystkim, którzy współtworzyli tę 80 - letnią historię i tradycję Szkoły. Nauczycielom gratuluję dotychczasowych sukcesów w pracy pedagogiczno – wychowawczej, umiejętności odkrywania i rozwijania różnych zainteresowań i pasji uczniów. Uczniom, absolwentom, rodzicom i wszystkim sympatykom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie dziękuję za twórczą postawę, zaangażowanie we wszelkie działania i wspaniałą pracę. (…)"
DRUGI LIST GRATULACYJNY otrzymaliśmy od Starosty Powiatu Oleskiego Pana Jana Kusa.
Oto jego fragment: „(…) Jubileusz 80- lecia szkoły jest wielkim wydarzeniem w życiu każdej społeczności. Wiele lat niestrudzonej codziennej pracy włożonej w kształcenie i wychowywanie pokoleń mieszkańców Gminy Rudniki zasługuje na szczególny szacunek. (…) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie to kuźnia prawych charakterów i miejsce gdzie uczeń, przekazywana mu wiedza oraz otwartość to nienaruszalne pryncypia. (…) Niech liczne nagrody zdobywane  w olimpiadach i zawodach będą chlubą naszej powiatowej społeczności. (…)"
TRZECI LIST GRATULACYJNY otrzymaliśmy od Wójta Gminy Rudniki Pana Andrzeja Pyziaka.
Zaczyna się on od sentencji Alberta Einsteina „Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć, świadczy o naszej mądrości.” Oto jego fragment: (…) Z okazji 80 – lecia Waszej Szkoły kieruję moc ciepłych słów i podziękowań dla wszystkich, którzy na przestrzeni lat przekazywali wiedzę, wychowywali oraz tworzyli życzliwą i przyjazną atmosferę uczniom i rodzicom. Na kartach historii tej placówki odnotowane są sukcesy wielu młodych ludzi, które możliwe były do osiągnięcia dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej. To dzięki Wam kolejne młode pokolenia zdobywają wiedzę oraz kształtują umysły, by mądrze postępować i budować swoją przyszłość. (…)” 
CZWARTY LIST GRATULACYJNY otrzymaliśmy od Dyrektora i Pracowników Muzeum w Praszce.
Oto jego fragment: „(…) Dzisiejsza uroczystość związana z Jubileuszem 80 – lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie jest szczególną okazją do złożenia serdecznych podziękowań i wyrażenia uznania dla całej społeczności szkolnej za kształtowanie szkoły bogatej  w wartości, za pasję i pedagogiczny profesjonalizm. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu kierownictwa i nauczycieli absolwenci są cenieni i szanowani, a ich ambitne dokonania stały się źródłem satysfakcji wielu pedagogów. (…)”
 PIĄTY LIST GRATULACYJNY otrzymaliśmy Dyrektora i Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.
Zaczyna się on od sentencji Jana Gawęckiego „Dwom tylko celom warto bez reszty poświęcić życie: wychowaniu młodych pokoleń i poszukiwaniu prawdy.” Oto jego fragment: „Z okazji zaszczytnego Jubileuszu 80 - lecia Szkoły składamy Pani Dyrektor oraz wszystkim aktualnym i byłym Pracownikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, a także gratulacje z racji wielu uzyskanych osiągnięć. (…) Składamy serdecznie podziękowania za przyjazne kontakty i owocną współpracę w temacie kultury i sportu. (…)"
SZÓSTY LIST GRATULACYJNY otrzymaliśmy od Zarządu Koła Łowieckiego nr 10 „Dzik” z Wielunia.
Oto jego fragment: (…) Składamy serdeczne podziękowania za współpracę w zakresie ochrony przyrody, za kształtowanie wśród młodzieży świadomości, że stan naszego środowiska zależy w dużym stopniu od nas samych, naszych postaw i zaangażowania. (…)”
SIÓDMY LIST GRATULACYJNY otrzymaliśmy od naszego absolwenta księdza, misjonarza Sławomira Porębskiego.
Oto jego fragment: (…) Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Jubileusz 80-lecia mojej szkoły, której jestem absolwentem roku 1994. Z wiadomej przyczyny (odległości kilku tysięcy kilometrów i pracy misyjnej w Kazachstanie) niestety nie będę mógł brać udziału osobiście w tym wielkim Jubileuszu, z którym łączę się duchowo. Z wdzięcznością noszę w sercu to, co otrzymałem w naszej szkole. Będąc tutaj na misjach w Kazachstanie, z dala od Ojczyzny, czasem bardziej się docenia to, co daje człowiekowi w życiu szkoła, parafia i oczywiście dom rodzinny. Wychowania, wykształcenia, nabytej wiedzy, ludzkiej mądrości, zamiłowania do książek, naszych pasji, szacunku do drugiego człowieka, do przeszłości, do naszej historii nie zastąpi nic. Dlatego mając w pamięci to, co dała mi moja Szkoła Podstawowa w Cieciułowie, życzę całej Wspólnocie Szkolnej z Panią Dyrektor Aliną Olewińską na czele, Gronem Pedagogicznym i wszystkim uczestnikom Jubileuszu, aby Szkoła ta, w dalszym ciągu spełniała swoje zadanie przekazywania niezbędnej wiedzy, ludzkiej mądrości, patriotyzmu, jak i wiary w Boga, szacunku dla każdego człowieka, prawdziwej miłości do Ojczyzny. Życzę, aby ten Jubileusz dopomógł zwłaszcza uczniom i absolwentom w wyrażeniu wdzięczności wobec naszej szkoły, wobec tych ludzi, którzy się przyczyniali i nadal przyczyniają do tego, aby młody człowiek "mógł wzrastać w mądrości i łasce w oczach Boga i ludzi. (…)”
Każdy z przybyłych na Jubileusz oczekiwał na program artystyczny „Szkoło Moja!” w wykonaniu uczniów, albowiem: „Tak niedawno żeście się uczyli, a już na wspomnienia przyszedł czas. Chcemy tutaj szkołę wam przybliżyć, w dzień Jubileuszu w każdym z Was.”
W niedzielę 30 czerwca 2013 roku było na poważnie i na wesoło, śpiewnie, melancholijnie, patriotycznie, po prostu ciekawie!
„Szkoła jest kuźnią młodych charakterów, skarbnicą wiedzy, żywym teatrem wyobraźni.To ona przekształca widziane obrazy, uskrzydla je, upiększa. SZKOŁA NASZA NOSI IMIĘ TADEUSZA KOŚCIUSZKI, NIE ZAPOMINAJMY O TYM - zapewniał Piotr Kubacki, uczeń klasy VI.
Wszyscy uczniowie szkoły w kolorowych strojach zaprezentowali się w tańcach, piosenkach, scenkach i wierszach.Tymi słowami zakończyła program Wiktoria Surowa, uczennica klasy VI.
„Wszystko co po nas zostanie, to serce, życzliwość i śpiew.  
Nieczułość i oschłość się stanie, nieznośna i wstrętna jak gniew.

Bo jedno tylko jest warte na świecie, milczeć na widok kwiatów w bukiecie,
sercem witać dzień nowy, skłóconych braci namawiać do zgody.

 A może jeszcze być trzeba, człowiekiem, który dla darów nieba
wspomni poety pragnienie wytrwale szukając sensu istnienia.”

Uwieńczeniem niedzielnego popołudnia było zwiedzanie naszej szkoły i wpis do księgi pamiątkowej. Absolwenci i zaproszeni goście przechadzając się po szkolnych korytarzach oglądali tablice pamiątkowe, wystawę prac dzieci, obrazy, dekoracje oraz wyposażenie w klasach. Szczególną uwagę skupili na prezentacji wszystkich roczników absolwentów lat 1933 – 2013. Każdy z nich chciał zobaczyć słynną klasę na strychu, w której teraz znajduje się mała salka gimnastyczna. Oczywiście nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć w szkolnych ławkach ze swoimi kolegami i nauczycielami. Nadmieniamy, że w naszej szkole pracują trzy absolwentki: dwie rocznik 1966, jedna rocznik 1968,  z czego jesteśmy bardzo zadowoleni 
Nie nam to osądzać, lecz dwudniowy Jubileusz 80 – lecia Szkoły „Łączenie pokoleń”  uważamy za bardzo udany.  Oprócz ciepłych i serdecznych słów uznania otrzymaliśmy liczne prezenty: cyfrowy aparat fotograficzny, statuetkę z grawerem naszej szkoły, kilka książek oraz słodycze.
 ZA ŻYCZLIWE SŁOWA I PREZENTY BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe