KADRA PEDAGOGICZNA

Spotkanie.jpeg

Kadra pedagogiczna naszej szkoły:
 

1. mgr Barbara Kubik - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

IMG_0256.jpeg

 

2. mgr Maria Bejm - plastyka  
3. mgr Beata Droś - historia, język polski, doradztwo zawodowe
4. mgr Anna Grzebiela - edukacja przedszkolna
5. mgr Lidia Heluszka - język angielski, geografia, język polski
6. mgr inż. Katarzyna Jaskot - matematyka, informatyka, fizyka, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, administrator sieci informatycznej
7. mgr Grażyna Kasprzycka - religia, technika, zajęcia świetlicowe
8. mgr Jolanta Kępińska - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
9. mgr Aneta Kotala - język angielski (w zastępstwie)
10. mgr Robert Księżarek - wychowanie fizyczne     
11. mgr Jolanta Kubacka - język polski, przyroda, biologia, biblioteka
12. mgr Danuta Małecka - edukacja przedszkolna
13. mgr Jarosław Marchewka- geografia (w zastępstwie)
14. mgr Małgorzata Pinkos - edukacja wczesnoszkolna
15. mgr Damian Sowa- edukacja dla bezpieczeństwa
16. mgr Katarzyna Sykulska - edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia logopedyczne
17. mgr Anna Świtała - muzyka, edukacja przedszkolna
18. mgr  inż. Agnieszka Włóka - matematyka, język angielski

 mgr Jagoda Krzymińska - psycholog  
 mgr Katarzyna Wartenberg - pielęgniarka szkolna
 mgr Alicja Grzesik - bibliotekarka 
 Martyna Kistela - pomoc nauczyciela
 Anna Kubalka - pracownik obsługi
 Wiesława Rokotna - pracownik obsługi
 Sabina Pawłowska - pracownik obsługi 
 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe