Zachęcamy do udziału w Gminnym Święcie Plonów w Cieciułowie! Nasza młodzież szkolna zaprezentuje się na dożynkach w niedzielę tj. 26 sierpnia 2018 roku. 

NAUCZYCIELE

Kadra pedagogiczna naszej szkoły: 

mgr Barbara Kubik - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

mgr Maria Bejm - plastyka  

mgr inź. Ryszard Belka - fizyka

mgr Beata Droś - historia, język polski, wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Duda - administrator sieci informatycznej

mgr Anna Grzebiela - edukacja przedszkolna

mgr Lidia Heluszka - język angielski  

mgr Aneta Jarząb - doradztwo zawodowe

mgr Zofia Jarząbek - geografia

mgr inż. Katarzyna Jaskot - informatyka  

mgr Grażyna Kasprzycka - religia, zajęcia świetlicowe

mgr Jolanta Kępińska - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Bożena Kobiela – biologia

mgr Anna Krzykawiak - Pinkosz - psycholog        

mgr Jolanta Kubacka - język polski, przyroda, biblioteka

mgr  Danuta Małecka - edukacja przedszkolna

mgr inż  Katarzyna Napieraj - muzyka

mgr Marcin Ośródka - wychowanie fizyczne 

mgr Małgorzata Pinkos - eduakcja wczesnoszkolna

mgr Piotr Rasztar - wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Sykulska - zajęcia logopedyczne, edukacja przedszkolna

mgr Halina Tobis - wychowanie do życia w rodzinie

mgr  inż. Agnieszka Włóka - matematyka, język angielski

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. (034)3593 620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe