KADRA PEDAGOGICZNA

Spotkanie.jpeg

Kadra pedagogiczna naszej szkoły:
 

1. mgr Barbara Kubik - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

IMG_0256.jpeg

 

2. mgr Maria Bejm - plastyka  
3. mgr inż. Ryszard Belka - fizyka
4. mgr Beata Droś - historia, język polski, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
5. mgr Anna Grzebiela - edukacja przedszkolna
6. mgr Lidia Heluszka - język angielski, język polski
7. mgr Zofia Jarząbek - geografia
8. mgr inż. Katarzyna Jaskot - informatyka, wychowanie do życia
w rodzinie, administrator sieci informatycznej
9. mgr Grażyna Kasprzycka - religia, zajęcia świetlicowe
10. mgr Jolanta Kępińska - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
11. mgr Anna Krzykawiak - Pinkosz - psycholog  
12. mgr Robert Księżarek - wychowanie fizyczne     
13. mgr Jolanta Kubacka - język polski, przyroda, biologia, biblioteka
14. mgr Danuta Małecka - edukacja przedszkolna
15. mgr inż.  Katarzyna Napieraj - muzyka
16. mgr Małgorzata Pinkos - edukacja wczesnoszkolna
17. mgr Ewelina Policińska - edukacja dla bezpieczeństwa
18. mgr Katarzyna Sykulska - edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia logopedyczne
19. mgr Anna Świtała - edukacja przedszkolna
20. mgr  inż. Agnieszka Włóka - matematyka, język angielski 
 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe