Zielona Szkoła - pierwszy dzień

Gród Piastów.jpeg
Morze.jpeg
Nareszcie. Na tę chwilę 30 -osobowa grupa uczniów klas IV - VII czekała z utęsknieniem od dłuższego czasu. Morza szum. ptaków śpiew, lekki powiew wiatru......i nie tylko. 
Z inicjatywy Pani dyrektor przy poparciu nauczycieli i rodziców doszło do zorganizowania wyjazdu grupy uczniów klas IV - VII na Zieloną Szkołę do Ośrodka "Gród Piastów" do Dźwirzyna. Wyjazd zaplanowano w terminie 21-25 maja 2018 roku. Trzy nauczycielki: Beata Droś, Lidia Heluszka oraz Agnieszka Włóka opracowały dokumentację zawierającą szczegółowy harmonogram pobytu. Z tymi dokumentami została zapoznana Rada Pedagogiczna oraz Rodzice. 
Program naszego pobytu przewiduje stosowanie szeroko pojętych metod aktywizujących, które pomogą uczniom pogłębić zainteresowania, przyswoić bez trudu nową wiedzę, rozwinąć własne pomysły idee, dyskutować, podejmować decyzje, a nauczycielom - stać się doradcą, obserwatorem i słuchaczem, uczestnikiem procesu dydaktycznego, partnerem ucznia. Założenia działań będą wkomponowane w program zajęć edukacyjno – wychowawczych każdego dnia pobytu w Dźwirzynie.
Zielona Szkoła ma zapewnić naszym uczniom realizację następujących celów:
1. Terapia klimatyczna, zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża w strefie bezpośredniego oddziaływania jodu i soli;
2. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów;
3. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych;
4. Kształcenie samodzielności;
5. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;
6. Realizacja programu dydaktycznego;
7. Nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie;
8. Rozpoznawanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych;
9. Integracja grupy;
10. Współpraca i wzajemna pomoc w grupie;
11. Zwiedzanie ciekawych miejsc i poznanie ich historii.
Uczestnicy Zielonej Szkoły będą dokumentowali wszystkie działania, obserwacje i spostrzeżenia w różnorodnej formie. Po powrocie nastąpi analiza materiałów edukacyjnych wypracowanych przez uczniów oraz ich prezentacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe