"Bystrzak" - podsumowanie całorocznej pracy

100_5611.jpeg
W czerwcu nastąpiło zakończenie projektu unijnego „CZAS NA LEPSZE ZAPAMIĘTYWANIE”, którym zostali objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Dla każdej z grup zajęcia były realizowane w formie stacjonarnej w wymiarze 64 godzin lekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem spotkań.

Zajęcia projektowe zostały zbudowane w taki sposób, aby wpływały bezpośrednio na podniesienie poziomu edukacji uczniów. Zostały one podzielone tak, by jedne wyrównywały zaległości edukacyjne, a inne rozwijały zdolności i talenty młodych ludzi.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem laptopa, tablicy interaktywnej, projektora. Zastosowane metody nauczania, m.in. burza mózgów, praca w grupach, mapa myśli zachęcały uczniów do aktywnej pracy i rozbudzały twórcze działania, a także integrowały grupę. Zajęcia umożliwiły także wyrażanie własnych opinii, uczyły krytycyzmu i asertywności. Rozwijały kreatywność uczniów oraz podnosiły poziom spontanicznej ekspresji i twórczego myślenia.

Na zajęciach realizowane były zagadnienia z zakresu geografii, przyrody i historii.

Podczas zajęć omawiane były także treści z zakresu chemii i fizyki. Oprócz umiejętności rozwiązywania różnorodnych problemów teoretycznych uczniowie zdobyli również wiedzę z zakresu planowania i przeprowadzania doświadczeń. Eksperymenty sprzyjały samodzielnemu dochodzeniu do wiedzy i prawidłowego wnioskowania. Uczyły odpowiedzialności oraz posługiwania się sprzętem laboratoryjnym.

Na jednej z lekcji uczniowie mieli możliwość pochwalenia się zdolnościami kulinarnymi przygotowując pyszną i zdrową sałatkę z awokado oraz pizzę.

W trakcie zajęć realizowane były następujące cele:

- stymulowanie procesów poznawczych (pamięci, myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegania) i percepcyjno - motorycznych

- ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

- rozwiązywanie łamigłówek umysłowych usprawniających pracę mózgu

- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej

- podnoszenie sprawności manualnej i grafomotorycznej

- budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości

- ćwiczenie autoprezentacji i asertywności

- rozwijanie percepcji słuchowej
Udział w zajęciach nauczył właściwie gospodarować czasem oraz pokazał ciekawe formy spędzania wolnego czasu.
Zajęcia prowadzili nauczyciele: Jolanta Kępińska - klasa I, Małgorzata Pinkos - klasa III, Lidia Heluszka - klasa IV, Agnieszka Włóka- klasa V, Katarzyna Jaskot - klasa VI i klasa VII.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe