Aktywna Tablica - sprawozdanie

aktywna-tablica-2-780x419.jpeg

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła brała udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne wraz z projektorem i oprogramowaniem.

Dzięki tablicy interaktywnej nauczyciel prowadzi dynamiczną lekcję, gdzie oprócz zapisania przez niego niezbędnych informacji, w szybki sposób włącza odpowiedni do tematu lekcji film czy pokazuje zdjęcia. Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też  motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W celu realizacji programu nasza szkoła uczestniczyła w spotkaniach Zespołu Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce. Podczas spotkań nauczyciele dzielili się wiedzą  i doświadczeniami z wykorzystania TIK w pracy z uczniem.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami scenariuszami lekcji otwartych zrealizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy, które zamieszone są na stronie http://sp3.praszka.pl/stosowanie-technologi-tik.html

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe