Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - podsumowanie

CZytanie pani dyrektor.jpeg
Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Cieciułowie  w  ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  pozyskała  327 książek o wartości 5 000, 00 zł. W ramach Programu w każdej klasie zostały zrealizowane projekty edukacyjne  z wykorzystaniem księgozbioru  biblioteki szkolnej.  

    W klasie I i II pod kierunkiem nauczycielek Małgorzaty Pinkos i Jolanty Kępińskiej przeprowadzona została  akcja  czytania  z Gangiem Słodziaków. Przez kilka tygodni uczniowie codziennie czytali swoje ulubione książeczki,  zbierając naklejki z postaciami kolorowych słodziaków. Akcja czytania ze słodziakami zakończyła się Dniem Głośnego Czytania i wspólną zabawą. Dzieci czytały, śpiewały i malowały, a towarzyszył im pluszowy Gang Słodziaków. 

 

 

     W klasie  IV pod opieką pani Katarzyny Jaskot realizowany był projekt edukacyjno- czytelniczy ,,Czytamy baśnie”. Jego celem  było wspólne czytanie, wzbogacanie słownictwa, umiejętności językowych, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie pasji czytania, zagospodarowanie  wolnego czasu oraz kształtowanie wartości  moralnych na co dzień - w szkole, w domu i na podwórku. W ramach realizacji projektu miało miejsce wspólne czytanie i słuchanie  baśni, oglądanie ich adaptacji,  konkurs ze znajomości baśni  oraz konkurs plastyczny - ,, Najpiękniejsza ilustracja do baśni”.

 

 

     W grudniu 2018 roku na lekcjach  języka polskiego  klasa VI pod opieką nauczycielki Jolanty Kubackiej prezentowała wyniki działań podjętych w ramach projektu edukacyjno- czytelniczego „Polska – nasza  Ojczyzna”. Jego celem było wykorzystanie księgozbioru biblioteki  w rozwijaniu wiedzy uczniów na temat ich ojczyzny. Przeprowadzono cykl lekcji poświęconych patriotyzmowi i kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej. Uczniowie  przygotowali, plakaty i prezentacje multimedialne, na których przedstawili sylwetki sławnych Polaków. Treści projektu realizowane były poprzez różnorodne metody i formy pracy, m.in.: czytanie wierszy i opowieści  o dziejach Polski, poszukiwanie informacji na temat poszczególnych regionów i zabytków, wzbogacenie wiedzy  o sławnych Polakach. Dzięki zgromadzonej literaturze młodzież przypomniała sobie także historię powstania państwa polskiego i symboli narodowych. Projekt  okazał się inspirujący dla uczniów,    a wypracowane przez nich materiały wykorzystano  do stworzenia gazetki i stanowią dodatkową pomoc dydaktyczną służącą kształtowaniu postaw patriotycznych.

 

 

     Uczniowie klasy VII pod nadzorem pani Grażyny Kasprzyckiej przygotowali projekt edukacyjno-czytelniczy „Sylwetki wielkich Polaków”. Zadaniem siódmoklasistów  było  poszukiwanie informacji dotyczących życia, twórczości  i osiągnięć takich postaci, jak: Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin i  Maria Skłodowska- Curie. Udział w projekcie przyczynił się  w znacznym stopniu do poszerzenia wiedzy o znanych w świecie Polakach,  rozwinął umiejętności stosowania technik informacyjnych  oraz nauczył poszanowania dla naszej historii. W wyniku podjętych działań powstały ciekawe produkty finalne: wystawy, albumy i prezentacje. 

 

 

      W klasie VIII pod kierunkiem pani Beaty Droś realizowany był projekt  edukacyjno- czytelniczy „Irena Sendlerowa  - Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”- w związku ogłoszeniem roku 2018 - Rokiem Ireny Sendlerowej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej .  Celem projektu była  popularyzacja historii i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży klasy VIII,  budowanie postaw prospołecznych i proobywatelskich oraz wykorzystanie księgozbioru biblioteki  w rozwijaniu wiedzy uczniów na temat historii ludności żydowskiej w gettach, działalności Ireny Sendlerowej, polskiej społeczniczki, która podczas II wojny światowej uratowała   przed Holocaustem ponad 2000 żydowskich dzieci. Treści projektu realizowane były poprzez różnorodne metody i formy pracy, m.in.: czytanie fragmentów książek o Irenie Sendlerowej, poszukiwanie informacji na temat Holokaustu, wzbogacenie wiedzy o niezwykłych ludziach działających w „Żegocie”. Dzięki zgromadzonej literaturze młodzież poznała tragiczną historię narodu polskiego i żydowskiego w czasie II wojny światowej. W celu utrwalenia swojej wiedzy uczniowie  opracowali prezentacje multimedialne, wykonali metaplany,  zmontowali krótki filmik o swoich działaniach oraz przygotowali wystawę okolicznościową o Irenie Sendlerowej „Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował”.

PROJEKT EDUKACYJNO - CZYTELNICZY CZ. 1.
 

 

PROJEKT EDUKACYJNO - CZYTELNICZY CZ. 2.
 

 

      W ramach  Programu zakupiono książki:  z powiększoną czcionką, z przewagą ilustracji , ułatwiające czytanie, z bogatą szatą graficzną,  o tematyce dotyczącej niepełnosprawności, tolerancji, akceptacji  i  emocji.  Ponadto  przygotowano  wystawę  książek  z okazji 100   - lecia niepodległości Polski, gazetki promujące nowości wydawnicze, przeprowadzono konkursy czytelnicze  i plastyczne. 

        Realizacja  zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  zaowocowała zwiększeniem  ilości  wypożyczonych  książek.  Księgozbiór biblioteki wzbogacił się  nie tylko o lektury szkolne, ale też o książki  zgodne z potrzebami  i zainteresowaniami czytelników. Program w znacznym stopniu zaspokoił potrzeby młodych czytelników. Wzrosło zainteresowanie książką i biblioteką, a uczniowie mogli uczestniczyć  w ciekawych projektach edukacyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe