Wycieczka edukacyjna do Krakowa

Muzeum.jpeg
Nasi uczniowie: Natalia Gudaja, Nicola Ośródka, Ewelina Kostek, Konrad Świtała, Marta Sikora, Vanessa Wilk oraz Dawid Kiedrzyn udali się na wycieczkę edukacyjną do Krakowa w dniu 21 czerwca 2019 roku. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Jolanta Kubacka.
Informacje o wyjeździe pojawiły się na FB Gminy Rudniki o następującej treści:
"Fundacja „Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz” uruchamia w tym roku program stypendialny dla studentów. Z przyjemnością informujemy, że życzeniem Pani Krystyny Zachwatowicz-Wajda jest, by program ten objął również maturzystę z naszej gminy. W związku z tym na zaproszenie Pani Krystyny 25 maja Pan Grzegorz Domański, Wójt Gminy oraz Pani Anita Borek, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Wajdy w Rudnikach, udali się do Krakowa, by omówić założenia projektu stypendium fundacji „Kyoto- Kraków”. 
Pani Zachwatowicz-Wajda zaprosiła też najlepszych uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych do Krakowa do Muzeum Narodowego, na wspaniałą wystawę poświęconą sylwetce i twórczości Andrzeja Wajdy. Wycieczka ta, dofinansowana przez gminę, odbędzie się po zakończeniu roku szkolnego, 21 czerwca. Pani Krystyna obiecała, że jeśli tylko zdrowie Jej pozwoli, spotka się osobiście z naszymi uczniami."

Tytuł wystawy: „WAJDA” na mapie Filmowego Krakowa!

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe