GMINA RUDNIKI - ODKRYWAJ! - innowacja pedagogiczna

 

Wstęp

            Pokazanie dziecku tego, co jest piękne i różnorodne w jego rodzinnej miejscowości i w najbliższej okolicy, to najprostszy sposób budowania poczucia regionalnego patriotyzmu. W przyszłości zaowocuje to świadomym i odpowiedzialnym uczestnictwem w życiu społecznym oraz działaniami na rzecz środowiska lokalnego. W czasach, w jakich przyszło żyć naszym uczniom, ważne jest, by ocalić naszych wychowanków przed zatraceniem poczucia własnej tożsamości oraz przynależności do rodziny i społeczności lokalnej.

            Wielobarwność regionu jakim jest niewątpliwie Gmina Rudniki, piękno przyrody oraz mnogość ciekawych miejsc najbliższej okolicy, często niedostrzeganych lub zapomnianych, były powodem opracowania przez nas innowacji pedagogicznej: „Gmina Rudniki – Odkrywaj!”. Chciałybyśmy, aby dzieci podczas realizacji działań innowacyjnych zdobyły jak największą wiedzę o swoim regionie, by zajęcia te były poszerzeniem oferty działań edukacyjnych naszej szkoły w zakresie edukacji regionalnej, geografii oraz plastyki.

Harmonogram realizacji działań innowacyjnych

Autorki innowacji: mgr Lidia Heluszka i mgr Anna Świtała

Czas trwania innowacji: I 2024 r. – VI 2024 r.;

Miejsce wdrażania innowacji: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie, Cieciułów 19, 46- 325 Rudniki

Typ innowacji: metodyczno – programowa;

Zasięg: Innowacją są objęte klasy piąta, szósta i siódma.

Włączeni do działań są również:
- Pani Dyrektor Barbara Kubik,
- nauczyciele wychowawcy: mgr inż. Agnieszka Włóka i mgr Beata Droś;
- rodzice oraz środowisko lokalne.

 Cel główny:

Zaznajomienie uczniów z walorami kulturowymi Gminy Rudniki i jej związkiem z kulturą narodową poprzez poznanie najbliższego  środowiska i  dostrzeganie  specyfiki  kulturowej,  historycznej oraz przyrodniczo – geograficznej.
 

Procedury osiągania celów

         W osiąganiu zamierzonych celów mamy zamiar kierować się zasadą, którą można byłoby nazwać zasadą "cztery zet".

Obok zainteresowania uczniów, zadowolenia (wywołanego pozytywną motywacją do dalszego uczenia się) i pozytywnego zaskoczenia, będziemy dokładać  wszelkich starań, aby zaktywizować naszych wychowanków.

         Realizując założenia innowacji „Gmina Rudniki – ODKRYWAJ!” pragniemy przyczynić się  do kształtowania przez uczniów tożsamości lokalnej i pogłębiania ich postawy patriotycznej. Niezwykle ważnym elementem będzie tutaj współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
z wychowawcami klas oraz rodzicami. W realizacji działań innowacyjnych przyjęłyśmy zasadę łączenia metod, w których dominować będą metody uczenia się przez odkrywanie i  działanie.

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji

         Wyrażamy głęboką nadzieję, iż realizacja naszych działań  innowacyjnych „Gmina Rudniki - ODKRYWAJ!” zachęci dzieci do poznania swojej najbliższej okolicy, miejscowości w której mieszka, wsi ościennych tworzących region Gminy Rudniki. Wierzymy, że rozbudzą w nich szacunek do spuścizny kulturowej i historii własnej miejscowości oraz wzmocni więzi rodzinne i sąsiedzkie. Podczas organizowanych spotkań
z lokalnymi mieszkańcami, uroczystości i wycieczek, uczniowie dogłębnie odkryją nasze dziedzictwo, co przyczyni się w przyszłości do kształtowania świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa, a także wzbudzi w nich poczucie współodpowiedzialności za losy własnej wsi, regionu i własnego kraju.

         Wyrażamy głęboką nadzieję, że wszystkie nasze zaplanowane działania pozwolą dzieciom wzmocnić więź społeczną „małej Ojczyzny” – jaką jest nasza Gmina Rudniki.

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe