POWOJENNA HISTORIA SZKOŁY

 

  Po wojnie z przedwojennego grona nauczycielskiego wrócił do tutejszej szkoły tylko Kazimierz Dominas, który zajął się organizowaniem szkoły. W budynku szkoły zdołano umeblować tylko dwie sale lekcyjne. Naukę rozpoczęto 26 lutego 1945 roku, a zakończono 15 lipca 1945 roku. Grono nauczycielskie tworzyli pan Kazimierz Dominas, jego żona Józefa Dominas i pan Antoni Praszczyk.  Dzieci szkolnych było 295.

  W latach powojennych współpraca mieszkańców wsi ze szkołą była bardzo dobra. Ludność Cieciułowa i okolic pomagała  w pracach remontowych, pomagała również nauczycielom.

  Kazimierz Dominas w kronice opisał następującą formę pomocy gronu nauczycielskiemu ze strony mieszkańców:

„W okresie powojennym pobory służbowe nauczycielstwa były nader skromne, w porównaniu do cen artykułów żywnościowych i odzieżowych wynosiły od 3 % do 6 % poborów przedwojennych. Stosunek wsi do szkoły i nauczycielstwa był przychylny. Wieś rozumiejąc materialne położenie nauczycielstwa, w miarę możliwości służyła pomocą w formie dostarczania artykułów żywnościowych.”

  W roku szkolnym 1946-47 szkoła była zamknięta do dnia 1 października 1946 r. z uwagi na to, iż nauczyciele opuścili Cieciułów. W październiku 1946 r. zatrudniono pana Wincentego Niedzielskiego i jego żonę Walerię. Ponieważ pobory nauczycielskie były bardzo niskie „Ludność obu wsi kupiła nauczycielom krowę oraz dostarczyła dwa metry mąki na chleb i 35 metrów ziemniaków.”

  W kronice bardzo dokładnie pojawiają się zmiany w kadrze pedagogicznej i ciekawostki związane z życiem na wsi.

   Na podstawie kroniki szkolnej można stwierdzić, iż szkoła od 1933 roku do czasów obecnych prowadzi bogate życie kulturalne.

W latach powojennych nauczyciele wraz z uczniami uroczyście obchodzili różnego typu święta, a w większości były to święta państwowe związane z ówczesną ideologią polityczną.

Organizowano uroczyście następujące akademie z okazji:

-150. rocznicy urodzin Aleksandra Puszkina w sali Domu Ludowego w dniu  21 listopada 1949 roku;

- realizacji planu sześcioletniego w dniu 1 września 1950 roku;

-27. rocznicy śmierci Lenina w dniu 21 stycznia 1951 roku;

-urodzin Bolesława Bieruta w dniu 20 kwietnia1952 roku;

-pogrzebu Józefa Stalina  w dniu 9 marca 1953 roku;

-Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 1965 roku „W tym dniu dzieci wszystkich klas przemaszerowały przez wieś, śpiewając piosenki. Do uczniów wyszedł przewodniczący i sekretarz PGRN (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) oraz obdarował dzieci cukierkami.”

   Do świąt państwowych tamtego okresu należy Święto Pracy, które było cyklicznie obchodzone, a w dniu 1 maja 1947 r. w kronice pojawił się zapis „Nabożeństwo w Rudnikach, marsz do rynku, gdzie wygłaszane były okolicznościowe mowy, deklamacje, śpiew, występy orkiestr. Uroczystość kończyła się defiladą przed pomnikiem poległych  w ostatniej wojnie.”

   Dla dzieci szkolnych organizowano co roku zabawy choinkowe, na których śpiewano kolędy i rozdawano prezenty. Często przeprowadzano loterie fantowe, które odbywały się  w remizie OSP w Cieciułowie.

   Uczniowie uczestniczyli w różnego typu zawodach sportowych, wyjeżdżali na wycieczki, oglądali filmy, które były wyświetlane  w remizie OSP w Cieciułowie.
   W kronice szkolnej odnotowano udział uczniów w zawodach sportowych, w wycieczce do Częstochowy, do Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki:

- „Dnia 2 maja 1948 roku w Rudnikach odbyły się Biegi Narodowe. W biegach wzięło udział 20 dzieci szkolnych. Zespół dziewczynek zdobył 3 miejsce, a chłopcy w biegu na 1500 trzecie i czwarte miejsce.”

- „Dnia 23 czerwca 1948 roku 82 dzieci i nauczyciele udali się na wycieczkę do Częstochowy. Zwiedzono Jasną Górę, zabytkowe budynki, fabrykę papieru, park. Wycieczkę odbyto samochodem.”

-„W dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 1949 roku wróciła wycieczka, która zwiedzała Oświęcim, Kraków i Wieliczkę. Dzieci wycieczką były zachwycone. Była to nagroda dla uczniów klas VI i VII.”

W sierpniu 1969 roku zbudowano Dom Nauczyciela, w którym mieszkały cztery rodziny nauczycielskie oraz na parterze znajdowało się Publiczne Przedszkole. Decyzją Rady Gminy w Rudnikach od dnia 1 września 2001 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieciułowie utworzono Oddział Przedszkolny oraz przeniesiono Bibliotekę Publiczną.

Od tego roku do obwodu szkoły należą następujące miejscowości: Bobrowa, Bugaj, Cieciułów, Brzeziny Cieciułowskie i Stawki Cieciułowskie.

 

1936B.jpeg

Gron pedagogiczne-Niedzielski.jpeg

Grono pedagogiczne- Franek.jpeg

Nauczyciele Grądys.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe