ODDANIE I POŚWIĘCENIE SZKOŁY

Dzień 11 września 2001 roku to szczególny dzień, który zapisał się na trwale w historii. W tym dniu odbyło się oddanie i poświęcenie zmodernizowanej szkoły. Uroczystość  rozpoczęła się o godzinie 1100 mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie, którą celebrował ksiądz proboszcz Janusz Bacia. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali OSP w Cieciułowie. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: pan Adam Pęzioł- wojewoda opolski, pan Jan Kus - starosta oleski, pan Andrzej Pyziak - wójt Gminy Rudniki, pan Jerzy Roszkowiak - Kurator Oświaty w Opolu, pan Edward Gładysz - przewodniczący Rady Gminy Rudniki, pan Stanisław Belka - dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach.  Uroczystość uświetniły występy uczniów i absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieciułowie przygotowanych przez panią Beatę Droś.

   Po oficjalnych uroczystościach nastąpiło przecięcie wstęgi, którego dokonali kolejno: wojewoda opolski, wójt Gminy Rudniki, Kurator Oświaty w Opolu, przewodniczący Rady Gminy Rudniki, dyrektor BOSS w Rudnikach oraz dyrektor szkoły. Poświęcenia szkoły dokonał ksiądz Janusz Bacia. Następnie wszyscy zgromadzeni, w tym zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Cieciułowa, Starego Bugaja, Nowego Bugaja, Stawek Cieciułowskich, Brzezin Cieciułowskich i Bobrowy rozpoczęli zwiedzanie szkoły oraz dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.

Bez nazwy 3.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe