KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor i nauczyciele 2023.jpeg
      (Zdjęcie wykonane w dniu 12 czerwca 2023 roku)

Kadra pedagogiczna naszej szkoły:
 

1. mgr Barbara Kubik - dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki

IMG_0256.jpeg


2. mgr Beata Droś - historia, język polski

3. mgr Anna Grzebiela - edukacja przedszkolna

4. mgr Lidia Heluszka - język angielski, geografia, język polski

5. mgr inż. Katarzyna Jaskot - matematyka, informatyka, fizyka, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, administrator sieci informatycznej


6. mgr Grażyna Kasprzycka - religia, technika, zajęcia świetlicowe

7. mgr Jolanta Kępińska - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

8. mgr Robert Księżarek - wychowanie fizyczne 
   
9. mgr Jolanta Kubacka - język polski, przyroda, biologia, biblioteka

10. mgr Magdalena Kubacka - edukacja wczesnoszkolna

11. mgr Justyna Kucharska - doradztwo zawodowe

12. mgr Danuta Małecka - edukacja przedszkolna

13. mgr Damian Sowa - edukacja dla bezpieczeństwa

14. mgr Katarzyna Sykulska - edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia logopedyczne

15. mgr Anna Świtała - muzyka, plastyka, edukacja przedszkolna

16. mgr  inż. Agnieszka Włóka - matematyka, język angielski

Specjaliści:

 mgr Jagoda Krzymińska - psycholog 
 mgr Anna Świtała  - pedagog szkolny
 mgr Jolanta Kępińska - pedagog specjalny
 mgr Katarzyna Wartenberg - pielęgniarka szkolnaPracownicy szkoły:

Anna Świtała -
sekretarka szkolna
Martyna Kistela - pomoc nauczyciela
Anna Kubalka - pracownik obsługi
Sabina Pawłowska - pracownik obsługi
Wiesława Rokotna - pracownik obsługi
 

DEN - Super.jpeg

Spotkanie.jpeg


IMG_9151.jpeg

       (Zdjęcie wykonane w dniu 17 grudnia 2023 roku)

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe