PODRĘCZNIKI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ

obowiązujących w PSP im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie

w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła na początku września 2023 r. wypożyczy uczniom podręczniki i ćwiczenia

zakupione z dotacji MEiN.

Podręcznik do religii nie jest objęty dotacją MEiN

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe