Polska - moja Ojczyzna

Pani Kubacka.jpeg

7 grudnia 2018 roku klasa VI na lekcji języka polskiego prezentowała wyniki działań podjętych w ramach projektu edukacyjno- czytelniczego „Polska – nasza  Ojczyzna”. Celem projektu było wykorzystanie księgozbioru biblioteki w rozwijaniu wiedzy uczniów na temat ich ojczyzny. Przeprowadzono cykl lekcji poświęconych patriotyzmowi i kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej. Uczniowie  przygotowali, plakaty i prezentacje multimedialne, na których przedstawili sylwetki sławnych Polaków. Treści projektu realizowane były poprzez różnorodne metody i formy pracy, m.in.: czytanie wierszy i opowieści o dziejach Polski, poszukiwanie informacji na temat poszczególnych regionów i zabytków, wzbogacenie wiedzy  o sławnych Polakach. Dzięki zgromadzonej literaturze młodzież przypomniała sobie także historię powstania państwa polskiego i symboli narodowych. Projekt  dla uczniów okazał się inspirujący, a wypracowane przez nich materiały wykorzystano do stworzenia gazetki i stanowią dodatkową pomoc dydaktyczną służącą kształtowaniu postaw patriotycznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | Cieciułów 19 | tel. +48343593620
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe