Irena Sendlerowa - projekt

Paweł.jpeg
Uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią Beatą Droś przystąpili do projektu  edukacyjno- czytelniczego  pt. „Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Dodatkową mobilizacją do przeprowadzenia tego projektu była świadomość o ogłoszeniu roku 2018 - Rokiem Ireny Sendlerowej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
     Celem projektu jest popularyzacja historii i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży klasy VIII,  budowanie postaw prospołecznych i proobywatelskich oraz wykorzystanie księgozbioru biblioteki w rozwijaniu wiedzy uczniów na temat historii ludności żydowskiej w gettach, działalności Ireny Sendlerowej, polskiej społeczniczki, która podczas II wojny światowej uratowała przed Holocaustem ponad 2500 żydowskich dzieci oraz ludziach, którzy jej pomagali. Treści projektu realizowane były poprzez różnorodne metody i formy pracy, m.in.: czytanie fragmentów książek o Irenie Sendlerowej, poszukiwanie informacji na temat Holokaustu, wzbogacenie wiedzy o niezwykłych ludziach działających w „Żegocie”. Dzięki zgromadzonej literaturze młodzież poznała tragiczną historię narodu polskiego i żydowskiego w czasie II wojny światowej. W celu utrwalenia swojej wiedzy uczniowie  opracowali prezentacje multimedialne, wykonali metaplany, zmontowali krótki filmik o swoich działaniach oraz przygotowali wystawę okolicznościową „Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował” o Irenie Sendlerowej.
MP4Projektowanie prezentacji o Irenie Sendlerowej_Mały.mp4
MP4Uczniowie klasy VIII czytają fragmenty książek o Irenie Sendlerowej_Mały.mp4
    Projekt został zrealizowany na lekcjach historii, kółku historycznym oraz godzinach wychowawczych.
 

 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie
46-325 Rudniki | ul. Cieciułów 19 | tel. 34 359 36 20
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe